Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen.

Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad Antwerpen én studenten samen als partners.

Ze engageerden betrokkenen en gingen in dialoog met verschillende stakeholders.

Het doel: het gesprek aangaan met studenten

Het doel van het Grote Doopdebat is om tot een genuanceerdere kijk op welkomstrituelen te komen en om studenten de kans te geven om hun stem te laten horen en het gesprek aan te gaan.

Bron: mount zirkel

Daarnaast willen de partners met de verzamelde inspiratie tot een gedragen en geco-creëerd kader rond studentendopen te komen. Zo kunnen we in Antwerpen een open, verbindend en veilig doop klimaat neerzetten dat enerzijds voortbouwt op eeuwenlange tradities en tegelijkertijd geijkt is in deze tijd.

Hoe Tree company, Levuur en het Bpart platform het proces in goede banen leidden

Het Grote Doopdebat is een participatief project waarin studenten, de onderwijsinstellingen, STAN en stad Antwerpen als partners samenwerken met de ondersteuning van Levuur en Tree company (DBP Partners).

Tijdens het academiejaar 2021 – 2022 werken we in verschillende fasen aan een verbindend en inspirerend kader rond studentendopen.

Gedurende die tijd worden studenten, clubs en scholen op allerlei manieren ondersteund om debat te voeren en voorstellen te verzamelen.

Het proces

november – januari: breed on- en offline debat

  • laagdrempelige, digitale test en digitaal debatforum
  • offline kick-off event en verschillende debat avonden

februari – mei: verdieping

  • slotdebat waarop voorwaarden en principes vastgelegd werden
  • ontwikkeling inspiratiegids en verzamelen feedback op het doopcharter

juni – juli: terugkoppeling

  • publicatie van de inspiratiegids
  • digitale communicatie acties om de gids (meer) bekend te maken

Het resultaat

In juli 2022 lanceerden de partners de “Inspiratiegids voor Welkomstrituelen” voor, door en met studenten.

Jinnih Beels, schepen van onderwijs in de stad Antwerpen, doopte het tot de “bijbel voor studenten rituelen”!

Bij de start van en doorheen het academiejaar 2022 – 2023 wordt de inspiratiegids actief in de kijker gezet door en voor de verschillende stakeholders.

Meer inspiratie?

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Lees Meer »

Bouw mee aan Poperinge

“In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist.” Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in

Lees Meer »