De Vlaamse overheid staat voor grote mobiliteitsuitdagingen. Hiervoor is Mobility as a Service (MaaS) een onmisbare bouwsteen. Mobility as a Service is een combinatie van verschillende diensten en vervoersmiddelen, die online geraadpleegd kunnen worden.

Inspelen op deze toekomstige gebruikersnoden vraagt om een open MaaS-ecosysteem: een netwerk van publieke en private MaaS-actoren vlot samenwerken. Hiervoor is een gedragen MaaS-afsprakenkader nodig.

Van afzonderlijke stakeholders naar een ecosysteem

Hiervoor werd een proces opgestart met partner Levuur in verschillende fases. 

Het online platform fungeerde als centraal punt binnen het traject.

Verkennen

Als eerste startte de verkennende fase. Hierbij kreeg een grote groep stakeholders een online bevraging toegestuurd. Zo waren alle stakeholders geïnformeerd én vergaarde men de eerste input. Het traject werd echt afgetrapt met een online kick-off. Daar kwamen stakeholdergroepen samen en legden ze de eerste contouren vast.

Verbinden

Vervolgens zorgde de verbindende fase -met verschillende meetings tussen stakeholdergroepen- ervoor dat ze elkaars gemeenschappelijke en tegenstrijdige belangen leerden kennen. 

Co-creëren

Aan de slag! Het intern kader kan uitgetekend worden. Schrijfgroepen werden opgestart bij aanvang van de co-creatief schrijfproces. Ze organiseerden verschillende ‘schrijfsprints’ waarmee ze afspraken rond een thema vastlegden. Tussentijds gaven reflectiegroepen feedback en waakten ze over de consistentie van de afspraken.

Dit proces werd doorlopen op een gesloten Bpart participatieplatform. Zo konden deelnemers van de groepen op eenvoudige wijze online werken en feedback geven, zonder daarbij het interne proces te verstoren.

Deze fase sloot af met een public review, waarbij het gevormde afsprakenkader openbaar gemaakt werd op het publieke platform en een laatste feedback werd verzameld.

De afspraken werden op een overzichtelijke manier gepubliceerd, waarbij er per onderdeel telkens de mogelijkheid was om feedback te geven of te bekijken. Dit zonder het grotere geheel uit het oog te verliezen.

Een redactieteam ging aan de slag met de feedback en sleutelde aan de tekst, totdat er binnen de operationele taskforce een akkoord was. Als resultaat ligt er nu een afsprakenkader, dat de basis vormt van het toekomstige MaaS ecosysteem.

Meer inspiratie?

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Lees Meer »

Bouw mee aan Poperinge

“In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist.” Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in

Lees Meer »