Over ons

Iedereen mee

Tree company wil de brug tussen beleid en burger herstellen. Meer nog, we geloven dat we die brug nu pas, dankzij de mogelijkheden van digitale technologie, écht kunnen bouwen. Want dat is het grote voordeel van deze tijd: die burger met zijn mening en zijn energie, al die verschillende individuen, zijn wél bereikbaar, via de computer in de huiskamer, of via de smartphone.

Daar werken wij. Wij zijn digitale experts die mensen dichter bij beleidsmakers brengen en omgekeerd. Letterlijk tot op het computerscherm in de huiskamer. Omgekeerd capteren we meningen en ideeën uit al die huiskamers, om ze in beleid te kunnen omzetten. Zodat iedereen die mee wil zijn, ook echt mee kán zijn.

Zodat democratie meer wordt dan één keer stemmen op verkiezingsdag.

Politiek en digitale technologie: een unieke combinatie

Bij Tree company combineren we kennis van politiek en participatie met knowhow en expertise op het vlak van technologie, software en digitale evoluties. Een unieke combinatie, want er zijn veel mensen die webapplicaties bouwen, en op de unief vind je veel politicologen, maar die twee werelden vinden elkaar zelden. Wij geloven dat we dankzij digitale technologie de democratie kunnen optimaliseren. Daarom noemen we Tree company een innovatiebureau voor online democratie.

Geloof in de democratie

De oudste bekende democratie dateert van het Athene van de 6e eeuw voor Christus. Dat betekent dat de democratie ouder is dan de grootste wereldreligies. En wij bij Tree company geloven er heilig in.

Moet de democratie terug naar hoe ze vroeger was? Zeker niet.

Kan ze beter dan vandaag? Zeker wel! En daar kunnen wij bij helpen.

We leven in een tijdperk van steeds sneller op elkaar volgende veranderingen. Het politieke landschap verbrokkelt, er is dalend vertrouwen in de politiek, zwevende kiezers, veel klagers, en tegelijk ook veel persoonlijk engagement. Maar hoe kun je dat activeren? Het middenveld en de zogenaamde “zuilen” staan onder druk. Iedereen heeft zijn mening, maar hoe kom je die te weten als mensen meer en meer hun eigen leven leiden, in hun eigen bubbel?

Burgers en overheden zijn elkaar wat uit het oog verloren. En je weet wat ze zeggen…

Hoe het begon: "Wat doen ze daar eigenlijk in Brussel?"

Het is een vaak gehoorde vraag. Of een als vraag geformuleerd verwijt. En precies die vraag vormde de kiem van Tree company. Tijdens een typisch gesprek op café. Onder de tooghangers: Erwin, software developer en Michiel, assistent politieke wetenschappen.

Maar waar die vraag meestal beantwoord wordt met een instemmend knikje, besloten wij om op zoek te gaan naar het échte antwoord. Want er moest toch informatie te vinden zijn over wat er in het parlement gebeurt? Wie wanneer aanwezig is? Wie welke schriftelijke of mondelinge vraag gesteld heeft? Waar onze belastingen naartoe gaan?

In de krant zei de parlementsvoorzitter, dat alle verslagen openbaar zijn, en te vinden op de site van het parlement. Een snelle zoektocht wees uit dat geen enkele burger ooit vlot zicht zou kunnen krijgen op die informatie: alleen iemand met (te) veel tijd en goesting zou al die verslagen openen om er de juiste informatie in te gaan zoeken en die vervolgens in kaart te brengen.

Het toeval wou dat software developer Erwin op dat moment net loopbaanonderbreking had genomen…

M.a.w. de juiste skills zaten daar aan de toog: een paar politicologen met inzicht in de werking van het parlement, en Erwin om alle verslagen automatisch te verwerken en alles overzichtelijk te presenteren op een site.

Van het één kwam het ander en voor hij het goed en wel besefte, zat Michiel in De zevende dag politici uit te leggen waarom zewerkenvoorjou.be geen site tégen hen was. Integendeel. Alleen als informatie transparant en écht toegankelijk is, kunnen vooroordelen weggenomen worden, kan de brug tussen de politiek en burger hersteld worden, kunnen kiezers écht oordelen over politici, kunnen politici beslissingen nemen die écht gedragen zijn door de bevolking.

Eén ding was duidelijk: we hadden een gevoelige snaar geraakt, iets in beweging gezet, aan de boom geschud. Bijna tien jaar later zijn lokale en andere overheden zowat 80% van onze klanten, bouwen we samen met hen aan online participatietrajecten, bouwen we samen aan de brug tussen burgers en beleid.

Sluit Menu