Om via kleine projecten het leven en wonen in Beringen aangenamer te maken, lanceert de stad het buurtbudget.

Een buurtbudget is een krachtige manier om de betrokkenheid van een buurt te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren.

We stimuleren inwoners om zélf actie te ondernemen en hun eigen ideeën te realiseren!

In 6 stappen van idee naar project

De opzet en het reglement van het buurtbudget zorgen voor een duidelijk proces. In zes stappen evolueren we samen van een idee naar uit te voeren project.

Op het online participatieplatform Allemaal Beringen vinden inwoners alle informatie steeds terug. Zo kan je onder andere het volledige reglement nalezen.

Kick-off: inspiratieavond

Het buurtbudget startte met een inspiratieavond. Heel wat enthousiaste inwoners ontvingen alle praktische informatie én konden zich meteen inspireren.

Verschillende partners deelden presentaties en voorbeelden, terwijl de inrichting met posters zorgde voor een inspirerende omgeving.

Wie in idee had, ging ter plaatse al in gesprek met experts of andere buurtbewoners met ervaring.

Dankzij deze opzet zagen al heel wat ideeën het licht tijdens deze kick-off!

Laat je idee niet verloren gaan!

Burgers die een goed idee kregen, konden dit meteen in speciaal ontworpen notitieboekjes noteren. Zo ging geen enkel idee verloren!

Het verdere verloop

De Beringenaar kan nu concrete voorstellen of ideeën indienen via het Bpart participatieplatform, “Allemaal Beringen”. Voor de zomer worden de verkozen projecten bekend gemaakt!

Allemaal Beringen?

Allemaal Beringen is het online participatieplatform van stad Beringen waar inwoners kunnen meedenken over het lokale beleid. Met het Bpart platform zet de stad in op drie grote pijlers: informeren, betrekken en meebeslissen.

Inwoners ontdekken op het participatieplatform de verschillende participatieve trajecten.  Dankzij onder andere nieuwsberichten en een tijdslijn is het proces steeds helder en transparant. Eén van de projecten op het Bpart platform is het buurtbudget.

Net zoals Beringen inwoners betrekken met online particpiatie?

Meer inspiratie?

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Lees Meer »

Bouw mee aan Poperinge

“In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist.” Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in

Lees Meer »