"In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist."

Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in de stad Poperinge. We vroegen haar wat de impact van online participatie voor de stad is.

Sinds september 2021 informeert en betrekt Poperinge haar inwoners immers online via “Bouw Mee aan Poperinge”. Na de lancering registreerden al meer dan 800 mensen zich op het online participatieplatform!

Bron: Bouw Mee aan Poperinge
Bron: Bouw Mee aan Poperinge
Bron: Bouw Mee aan Poperinge

Samen starten: meer dan 1100 stemmen via online participatie

Wie keek er na corona niet uit naar de eerste, “vrije” zomerconcerten? Het was voor de stad Poperinge het ideale moment om haar online participatieplatform te lanceren. In twee fases bepaalden inwoners mee de affiche van de “parkconcerten 2022”: de jaarlijkse zomerconcerten in de stad.

Eerst lanceerden inwoners meer dan 70 voorstellen via het Bpart participatieplatform. Daaruit selecteerde het stadsbestuur 50 mogelijke artiesten. Vervolgens werden meer dan 1100 stemmen uitgebracht in de tweede publieke fase!

"Jullie bieden niet enkel een technisch platform aan, maar zijn ook een inhoudelijke sparringspartner die kritische vragen stelt en het participatietraject zelf helpt beter te maken."

Samen groeien: online participatie verder vorm geven

Na het eerste project zette de stad Poperinge verder in op online participatie. Met projecten over de uitpas, dorpskernen en het verfraaien van nutskasten is er altijd wel iets te ontdekken op haar online participatieplatform!

Hoe de stad de samenwerking ervaart, kunnen wij jou niet vertellen. Gelukkiglijk wil Jill Boudrez, communicatieverantwoordelijke bij de stad, dat wel doen. Ontdek hieronder in minder dan drie minuten wat de impact van online participatie voor Poperinge is!

Participtie en publieke laadpunten

In januari 2023 gaat Poperinge samen met haar inwoners op zoek naar de beste locaties voor publieke laadpunten in de stad. Dankzij het online participatieplatform informeren ze inwoners en betrekken ze hen bij het prioriteren van de uitrol!

Wat brengt de toekomst in Poperinge?

Dankzij online participatie wil de stad haar inwoners een nieuwe rol geven. Het is op termijn de bedoeling de burger zélf de tool in handen te geven, zodat zij zelf projecten en participatie kunnen aanbrengen.

Een online participatieplatform voor jouw gemeente of organisatie?

Een vraag of idee voor jouw gemeente of organisatie?

Online participatie in de praktijk

Stadspiratie

Inspiratie voor meerjarenplan De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stippelde haar beleid voor de komende jaren uit in het strategische meerjarenplan 2021-2025. Met het traject Stadspiratie bracht

Lees verder »

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Lees verder »