Een participatief fiets- en schoolstratenplan in Schilde

Het creëren van intern draagvlak voor een participatieve aanpak

Ontdek hoe de gemeente Schilde het potentieel van burgerparticipatie heeft benut voor haar fiets- en schoolstratenplan.

Het doel van dit initiatief was het bevorderen van een veiligere en meer optimale verkeerscirculatie in de gemeente, en specifiek voor en rond scholen.

Bouwen aan intern draagvlak in drie stappen

Om tot intern draagvlak te komen voor haar participatieve aanpak, doorloopt elk participatieproject bij lokaal bestuur Schilde drie vastgelegde stappen. De communicatiedienst speelt hierbij een sleutelrol.

Het plan van aanpak omvatte essentiële elementen zoals een duidelijk afgebakende vraagstelling en tijdlijn van het project. Er waren ook heldere regels over het presenteren van en communiceren over antwoorden en reacties van burgers. Ten slotte omvatte het plan van aanpak ook een doelgroep- en communicatiestrategie.

Publiek en privé debat met #SchildeSchittert

Het hart van het project lag bij de burgers van Schilde. Via Schilde Schittert, het participatieplatform van de gemeente, konden zij hun stem laten horen door te reageren op drie centrale vragen.

Afhankelijk van de vraag, vond er een openbaar debat plaats of werden de antwoorden van de burgers privé behandeld

De vragen, voorgestelde straten en publieke feedback werden overzichtelijk gevisualiseerd met behulp van de interactieve kaart van het Bpart participatieplatform.

Het succes: een resultaat van doordachte strategieën

Dankzij uitgebreide on- en offline communicatie vonden honderden inwoners hun weg naar het online platform. De verzamelde, kwalitatieve input werd gebruikt om het plan te optimaliseren. Daarnaast werden uit meer dan 100 inzendingen voor bijkomende straten maar liefst 40 extra fietsstraten genomineerd!

Over “Schilde Schittert”

Het “fiets- en schoolstratenproject” is slechts een onderdeel van het Schilde Schittert platform. Het participatieplatform van de gemeente Schilde bestaat uit vier delen:

Meer weten over Schilde Schittert?

Jouw project met ons bespreken?