• Bericht auteur:

Op 30 november belden 15 enthousiaste jeugd- en participatiemedewerkers van 9 lokale besturen in voor onze online ronde tafel “jeugdparticipatie”. De ronde tafel is een initiatief van Tree company en Bataljong, in functie van de “proeftuin online jeugdparticipatie”.

Na de kennismaking – “Waar zou jij meteen na de ronde tafel naar toe gaan moest je kunnen kiezen” – startten we met een “pitch-ronde” (zie kader). Elke stad of gemeente lichtte aan de hand van één beeld een jeugdparticipatie traject toe (zie kaderstuk). Dit was de opwarming, om vervolgens in gesprek te gaan over jeugdparticipatie. We delen hieronder key take-aways!

Kader: ontdek de cases van de pitch-ronde

Tijdens de pitch-ronde ontdekten we in sneltempo de “Pizza-babbels” in Eeklo, “Let’s Pimp it” in Kapelle-op-den-Bos, #Ongehoord in Mortsel, “Meedenkers” in Pelt, “Jong Gedacht” in Genk, “speelpleintjes” in Harelbeke, “Neem Plaats Geef Ruimte” in Dilbeek en “Transit M(ee)” in Mechelen.

Vanuit Tree company lichtten we onze nieuwe EDUbox Mobiliteit toe: een educatief pakket om samen met jongeren na te denken over duurzame mobiliteit. Deze EDUbox is gratis beschikbaar dankzij een samenwerking met VRT en VRT NWS.

1. Jongeren haken snel af

De traditionele werking van de jeugdraad kent slechts in een beperkt aantal steden en gemeenten succes. Dit wil niet zeggen dat jongeren niet gemotiveerd zijn. Het is wél belangrijk om voor een dynamisch proces te zorgen.

Je doet dit door te werken rond een concreet thema, ingevuld met concrete projecten. Tijdens de werking wissel je “the bigger picture” af met resultaten op korte termijn: jongeren verwachten immers dat je snel kan schakelen.

Om dit te doen, leg je nadruk op zichtbare quick wins of werk je samen met andere organisaties of vzw’s. Deze organisaties kunnen vaak sneller schakelen op sommige aspecten, waardoor je jongeren betrokken houdt.

2. Jongeren zijn moeilijk te bereiken

Een klassieke e-mail of poster campagne zal niet snel meer werken bij jongeren, merken de deelnemers op. Wat doen ze dan wel? De key is “ga jongeren opzoeken waar ze zijn”.

Dit doe je door enerzijds te experimenteren met nieuwe sociale media, en anderzijds door te werken via organisaties waar jongeren wél aangesloten zijn. Samenwerkingen met scholen, jeugd- en sportverenigingen en organisaties als “navigate youth” creëren een breed bereik.

Daarnaast is het belangrijk jongeren te blijven aanspreken: heel wat organisaties gebruiken hiervoor messenger, de chat-applicatie van Facebook. Deze applicatie wordt veel gebruikt door jongeren, zo zijn ze veel bereikbaarder dan bvb. via e-mail.

Ten slotte nog deze tip: jongeren voelen zich niet verbonden met “de organisatie”, “de dienst” of “het lokale bestuur”. Jongeren voelen zich verbonden met één of enkele personen binnen deze organisatie: de persoonlijke band is niet te onderschatten.

Foto: Eeklo beloont jongeren die participeren “on the spot” met pizza’s

3. Hoe belonen we jongeren?

Erkenning en impact zijn de meest effectieve manieren om jongeren te belonen. Daar zijn de deelnemers het over eens. Inspraak met zichtbare resultaten (korte termijn!), waardering en een bedanking zorgen voor een betere samenwerking.

Daarnaast maken verschillende organisaties ook gebruik van financiële beloningen, al is dat niet altijd “cash”. Naast vrijwilligersvergoedingen zijn drankbonnetjes om ‘s avonds te consumeren, in ruil voor een namiddag helpen, een vaak toegepaste beloning!

Foto: Mortsel maakt voor “#Ongehoord” gebruik van het Bpart participatieplatform en Sensemaker.

Nog enkele tips, tricks & tools

We sloten de ronde tafel af met een vragenhalfuurtje over de voorgestelde cases. Hier kwam nog enkele interessante tips & tricks uit rond communicatie. We geven ze nog even mee:

  • Affiches in cafés, oa in de toiletten, blijken zeer efficiënt
  • Zet in op peer to peer via fans en ambassadeurs van de jeugddienst of jeugdraad
  • Durf het maken van communicatiemateriaal uit te besteden aan de jongeren zelf: zij weten vaak wat populair is en werkt!
  • Een persoonlijke brief, bijvoorbeeld “van de burgemeester” maakt indruk, al lijkt het effect groter bij kinderen / tieners, dan bij jongeren.

We stonden ten slotte ook even stil bij de online platformen die de deelnemers inzetten voor jeugdparticipatie. Dit waren onder andere het Bpart participatieplatform, Zoom, SurveyGizmo (recent hernoemd naar Alchemer), Google Sheets en SenseMaker.