• Bericht auteur:

Dankzij de digitale evolutie is burgerparticipatie bereikbaarder geworden voor zowel burgers als overheden. Met een online participatieplatform kunnen burgers gemakkelijker geïnformeerd of betrokken worden. Michiel en Bert van Tree company schreven hierover een artikel voor het magazine van het Zwitsers “Association des Communes Suisse“. We bekijken hoe digitale platformen waarde toevoegen en hoe we dit kunnen toepassen voor burgerbegrotingen. Ontdek het artikel in het Nederlands hieronder, of bekijk het volledig magazine.

De rol van online platformen bij burgerparticipatie

Vaker dan ooit betrekken lokale overheden hun burgers tijdens het beslissingsproces over lokale bevoegdheden, initiatieven of investeringen. Burgerparticipatie laat toe burgers rechtstreeks te betrekken bij beslissingen rond leegstaande gebouwen of de levenskwaliteit in hun gemeente of stad. Een burgerbegroting is hier een specifiek voorbeeld van: burgers zijn rechtstreeks betrokken bij het maken van beslissingen omtrend het lokale budget.

Dankzij de digitale evolutie is burgerparticipatie bereikbaarder geworden voor zowel burgers als overheden. Dit brengt enkele voordelen, maar ook enkele valkuilen met zich mee.

Lagere drempel voor burgerparticipatie

Burgers kunnen zich dankzij online burgerparticipatie gemakkelijker engageren voor het lokale beleid, aangezien ze kunnen deelnemen wanneer en waar ze willen. Via een “offline only” traject bereiken we een grote groep burgers niet. Een online platform laat dus toe een bredere groep burgers te betrekken, en niet enkel de ‘usual suspects’.

Hogere transparantie

Via een online platform, zoals het BPart participatieplatform, kan een participatietraject op zeer transparante wijze opgezet worden. De inhoud, spelregels, verwachte output en de tijdslijn van een project kunnen immers van bij de start gedeeld worden met alle stakeholders. Via het platform zijn ze ook steeds raadpleegbaar tijdens en na het traject.

Meer dan een online ideeënbus

Een participatieplatform laat burgers niet alleen toe hun ideeën te geven rond een thema. Het stimuleert hen ook om verder te bouwen op input van andere burgers of bestaande ideeën te challengen. We bouwen een community op en creëren draagvlak binnen de gemeenschap, door te focussen op een dialoog en het gebruik van gamification technieken.

Combineer on- en offline

Bepaalde doelgroepen zijn ondervertegenwoordigd in de online gemeenschap of zijn het niet gewoon te werken met online platformen. Daarnaast is het mogelijk om tijdens offline events meer interactie en enthousiasme te creëren rond een thema. We raden dus steeds aan on- en offline kanalen naast – maar afgestemd op – elkaar in te zetten. Een offline event laat bijvoorbeeld toe om vanuit de online input een discussie te starten en naar een consensus toe te werken.

De kunst van burgerparticipatie ligt in het combineren van de kracht van online en offline kanalen in één sterk participatietraject.

In deel 2 van het artikel gaan we specifiek in op wat dit nu betekent voor een burgerbegroting.