• Bericht auteur:

Klimaatparticipatie, burgerpanels, openbare ruimte en budgetparticipatie. Deze vier onderwerpen verkozen de 17 deelnemers aan onze opleiding “participatie en cocreatie”, i.s.m. KU Leuven en De Betrokken Partij.

Op 24 november kwamen we samen om elkaar te inspireren en om in debat te gaan. Dit is het verslag van de sessie rond klimaatparticipatie!

Lees ook het verslag van de tweede sessie over participatie rond openbare ruimte

Klimaatparticipatie: samen naar een riviercontract!

De Vlaamse riviercontracten hebben als doel om gedragen oplossingen uit te werken rond waterproblematiek. Overstromingsrisico, periodes van wateroverlast en periodes van droogte brengen immers heel wat impact met zich mee voor de omgeving rond onder andere de Bellebeek, de Heulebeek, de Dommel en de Kerkebeek.

Michiel (Tree company) en Annemie (Levuur) lichtten toe hoe we participatief toewerken naar “riviercontracten” om samen de problematiek aan te pakken.

De riviercontracten zijn eerder complexe trajecten met veel stakeholders bij zowel overheid (gemeenten, provincie, Vlaamse overheden) als burgers. De methoden zijn echter ook van toepassing op lokale schaal.

Na de toelichting gingen de deelnemers dan ook via kleine break-out groepjes in debat: wat was interessant, wat neem ik mee, welke vragen roept dit bij mij op? We vatten het samen in drie key take-aways.

1. Zorg voor een neutrale partij die het kader, het proces en het debat bewaakt.

Gezien het grote aantal stakeholders is dit idealiter een externe partij, die zelf geen stakeholder is. Een toegewezen persoon van één van de stakeholders kan dit ook op zich nemen, maar dan moet de dubbele rol expliciet benoemd worden en mogelijke spanning daarop uitgepraat worden.

2. Het procesplan op voorhand uitwerken is key.

Zo vermijden we ad hoc initiatieven zonder impact en kunnen we op voorhand duidelijke afspraken maken. Op deze manier kunnen we ook inspelen op de mogelijke reflex van de politiek om het dossier naar zich toe te trekken. Het mandaat van alle partijen, ook burgers, wordt op voorhand immers duidelijk bepaald.

3. Het perspectief van de burger aan tafel.

Bij dit project wordt de stuurgroep uitgebreid naar een ‘stuurgroep+’ waarbij enkele burgers letterlijk aan tafel schuiven bij de meetings. Zij waken er zo op dat het perspectief van de burger niet uit het oog wordt verloren.

Deze burgers nemen zelf ook initiatieven en tonen zo ook dat het traject volledig transparant is. Zeker met zoveel andere stakeholders in de stuurgroep is dit een sterke aanvulling.

Klimaatuitdagingen participatief aanpakken?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw stakeholders beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.