• Bericht auteur:

Klimaatparticipatie, burgerpanels, openbare ruimte en budgetparticipatie. Deze vier onderwerpen verkozen de 17 deelnemers aan onze opleiding “participatie en cocreatie”, i.s.m. KU Leuven en De Betrokken Partij.

Op 24 november kwamen we samen om elkaar te inspireren en om in debat te gaan. Dit is het verslag van de sessie rond openbare ruimte!

Lees ook het verslag van de eerste sessie over klimaatparticipatie

Heraanleg of herbestemming van openbare ruimte

We starten de ronde tafel met een “setting-the-scene”: Bert (Tree company) gaat gedurende tien minuten in vogelvlucht door enkele voorbeelden om burgers te informeren, te betrekken en te laten meebeslissen rond openbare ruimte.

We leren dat dankzij virtuele simulaties burgers geïnformeerd kunnen worden over de impact van hun energie en mobiliteitskeuzes op de openbare ruimte. In het projectverloop van de ‘Kleiputten Terhagen” ontdekken we hoe live bijeenkomsten en een ondersteunend online participatieplatform voor een gedragen landschapsontwerp zorgen, die natuur- en recreatie elementen combineert.

Ten slotte zien we hoe in Overijse burgers voorstellen kunnen indienen voor een locatie voor een centrale “rouw- of troostplek”. Na nazicht door de werkgroep en het lokale bestuur, hebben de inwoners de finale stem om één van de mogelijke locaties als bestemming aan te duiden.

3 barrières werpen zich op bij participatie over openbare ruimte

Tijdens de ronde tafels gaan we op zoek naar de basisprincipes voor goede participatie rond openbare ruimte. Om hiertoe te komen bespreken we eerst de rol van de politiek, administratie, experts en burgers: zo staan we stil bij de barrières die we tegenkomen bij dit type trajecten.

De barrières situeren zich rond drie thema’s: communicatie, impact en complexiteit. Openbare ruimte is immers zelden een eenvoudig dossier en heeft meestal impact op heel wat verschillende stakeholders.

Een vooraf uitgewerkt proces, een oprechte zoektocht naar win-win situaties en voldoende tijd bij de start van het traject. Dat zijn de 3 key elementen voor #participatie rond openbare ruimte.

Het is daarom steeds belangrijk om ...

  1. te beschikken over een vooraf uitgewerkt proces en duidelijke planning. Zo kan er eenvoudig en eenduidig gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden over het proces.

     

  2. bij de start oprecht en samen op zoek te gaan naar win-win situaties: zo vermijden we “wij versus zij”. Tijdig starten met het participatieve proces en zo een ad hoc aanpak vermijden zijn hier belangrijke randvoorwaarden.

     

  3. voldoende tijd te voorzien bij de start van het project, om vertrouwen te laten groeien. Een periode om ideeën, visies en meningen te laten ontstaan. Te vaak willen we te snel naar concrete oplossingen of invullingen, wat leidt tot “wij versus zij” en wantrouwen.

Jouw participatietraject rond openbare ruimte bespreken?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw stakeholders beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.