Vlaanderen, en bij uitbreiding de wereld, staat voor een beslissend decennium wat natuurbehoud en -herstel betreft. Daarom startte Natuurpunt in 2020 een traject om een heldere, gedeelde en doelgerichte toekomstvisie uit te werken voor een Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050.

Een toekomstbeeld verbindt, enthousiasmeert en motiveert om met veel ambitie de versnelling hoger te schakelen die nodig is om de biodiversiteitscrisis aan te pakken.

Naar een gedragen toekomstbeeld dankzij participatie met leden, werkgroep en experten.

Natuurpunt vindt het belangrijk dat dit toekomsttraject breed gedragen wordt. Daarom wil de
organisatie luisteren naar zo veel mogelijk leden, vrijwilligers, afdelingen, regionale koepels
en werkgroepen (en zelfs burgers die geen lid zijn) en hen input laten leveren voor de
toekomstbeelden en/of ze mee te laten vormgeven.

Daarnaast wil Natuurpunt ook experten en relevante stakeholders uitnodigen om hun expertise in te brengen in dit traject.

"Dankzij de samenwerking met Tree company en Levuur slaagden we erin om zowel in de breedte als in de diepte al de geledingen van onze organisatie te betrekken bij het opstellen van onze toekomstvisie. Een impactvolle samenwerking met een gedreven team!"
Diemer Vercrayie
Natuurpunt

In drie fasen naar toekomstbeelden

De toekomstbeelden worden in december 2021 finaal ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Natuurpunt. Om tot de toekomstbeelden te komen werkten we in drie fasen.

Fase 1: inspiratie en ideeën verzamelen

  • We lanceren twee vragen op het Bpart participatieplatform. Zo komen we tot internationale inspirerende voorbeelden van herstelde natuur en ideeën over hoe natuur  en andere maatschappelijke thema’s elkaar kunnen versterken.
  • We organiseren en faciliteren “tijd-voor-natuur babbels“: afdelingen, regionales en werkgroepen worden uitgenodigd op centrale sessies of aangemoedigd zelf sessies te organiseren. Hiervoor voorzien we ondersteunend materiaal.
  • We publiceren videopresentaties met experten die dieper ingaan op trends en transities die onze natuur nu en in de toekomst kunnen beïnvloeden.

Fase 2: toekomstbeelden uitwerken in thematische werkgroepen

Vijf werkgroepen gaan aan de slag om elk één toekomstbeeld uit te werken voor een landschapstype in Vlaanderen. We starten met een gezamenlijke online kickoff vergadering waar de opdracht en werkwijze voor de werkgroepen meegegeven wordt.

Daarna werkt iedere werkgroep via een intensief traject van een vijftal vergaderingen rond zijn thema een toekomstbeeld uit. Na het voorstellen van de toekomstbeelden op de Algemene Vergadering wordt de feedback door de werkgroepen verwerkt.

Fase 3: toekomstbeelden samenleggen tot één toekomstvisie

Natuurpunt verwerkt de diverse thematische toekomstbeelden tot één samenhangende, sterk visuele, wervende toekomstvisie op ‘Vlaanderen in harmonie met de natuur’.

Dit gebeurt door de visiegroep, bestaande uit de voorzitters van de thematische werkgroepen en de stuurgroep.

Het finale resultaat wordt gepresenteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Natuurpunt.

"Bij het uitwerken van een participatief proces maken we gebruik van onze zandloper-methode. Dankzij deze denkwijze ontwerpen we een proces met optimale impact: laagdrempelige en diepgaande fasen wisselen elkaar af, en elke fase heeft digitale en niet-digitale componenten."
Michiel Nuytemans
Expert digitale participatie & founder Tree company

En nadien?

Na goedkeuring wordt het resultaat verspreid onder de deelnemers en de hele vereniging. Dit gebeurde via een congres en symposium in maart 2022.

De ambitieuze toekomstvisie is voor Natuurpunt de start voor gesprekken met andere maatschappelijke actoren om constructief en actief samen aan een betere toekomst te werken.

Leden kunnen op de hoogte blijven via de website van Natuurpunt!

Starten met online participatie?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw burgers beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.

Ontdek meer inspirerende voorbeelden

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Read More »

Bouw mee aan Poperinge

“In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist.” Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in

Read More »