In de herfst van 2021 kiezen de inwoners van Lenzburg (Zwitserland) een nieuwe gemeenteraad. Om een meer bewuste stem uit te brengen kunnen burgers gebruiken van smartvote, een online stemtest. Via Smartvote kunnen de inwoners hun mening over verschillende politieke onderwerpen vergelijken met de mening van de kandidaten.

Meer impact en relevantie dankzij burgerparticipatie

Om tot een impactvolle stemtest te komen, dienen de vragen in smartvote relevant te zijn voor de Lenzburgers. Dankzij het voortraject “smartvote BePart” (smartvote Bpart) betrekt Politools, de ontwikkelaar van smartvote, de inwoners dan ook bij de voorbereiding.

Alle inwoners kunnen voorstellen indienen en de vragenlijst mee verfijnen, om zo een impactvolle stemtest te co-creëren voor de stad. Het Bpart participatieplatform is het centrale, digitale platform voor dit initiatief.

Brede ideation en verdiepende workshops

In de eerste fase dienen Lenzburgers voorstellen voor mogelijke vragen in. Op deze manier worden relevante of belangrijke onderwerpen ontdekt: topics waar de inwoners van wakker liggen bij de lokale verkiezingen.

Na de input-fase werken 20 tot 30 inwoners mee aan de finale vragenlijst: zij worden door loting uitgekozen. Deze inwoners bepalen mee welke suggesties in de vragenlijst opgenomen worden, en welke omschrijvingen of uitleg bij elke stelling nodig is. Deze versie van de vragenlijst wordt vervolgens nog uitgebreid getest.

Het doel is om dankzij de combinatie van offline en online participatie een gebalanceerde vragenlijst te ontwikkelen, die alle relevante onderwerpen afdekt.

Meer dan 140 suggesties dankzij on- en offline communicatie

Alle (bijna) 10 000 inwoners ontvingen een persoonlijke brief, verstuurd door de stad. Daarnaast werd de lokale media geactiveerd. Ten slotte ondersteunde Politools het project met een kleinschalige digitale campagne op sociale media.

Dankzij deze inspanningen werden meer dan 140 bijdragen geplaatst op het Bpart participatieplatform, en brachten deelnemers meer dan 280 stemmen uit: een knap resultaat voor de eerste online campagne van deze kleine stad!

Een meer bewuste stem

Wanneer de vragenlijst voor de smartvote stemtest finaal is, beantwoorden alle politieke kandidaten de stellingen. Dit leidt tot hun politiek profiel op smartvote.

Na de publieke lancering kunnen alle inwoners van Lenzburg ook deelnemen: zij kunnen hun antwoorden en visies vergelijken met deze van alle kandidaten. Op deze manier kunnen zij een weloverwogen en bewuste stem uitbrengen bij de lokale verkiezingen.

Over de partners

Smartvote is een online stemtest. Aan de hand van een vragenlijst met verschillende politieke onderwerpen en uitspraken, kunnen stemgerechtigden hun mening vergelijken met de mening van de politieke kandidaten. Politools ontwikkelt deze applicatie.

Bpart ontwikkelt online applicaties voor burgerparticipatie. Het Bpart participatieplatform helpt organisaties en lokale overheden om burgers online te informeren en te betrekken bij het beleid.

Starten met jouw online participatieplatform?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw burgers beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.

Ontdek meer inspirerende voorbeelden

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Read More »

Bouw mee aan Poperinge

“In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist.” Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in

Read More »