De Heischuur in Oud-Turnhout heeft heel wat geschiedenis en ligt bij vele inwoners nauw aan het hart. Het gemeenschapscentrum is echter aan vernieuwing toe: het gebouw is verouderd en niet voor iedereen even toegankelijk.

De gemeente Oud-Turnhout wil niet alleen beslissen hoe de nieuwe Heischuur er zal uitzien. Omwonenden en gebruikers kunnen via een combinatie offline en online participatie mee nadenken.

50 deelnemers leren het project en elkaar kennen

In september 2021 vindt de eerste inspraakavond plaats. Zo’n 50 burgers ontdekken de infohoeken en leren elkaar kennen via een speeddate. Nadien verdelen ze zich over veschillende gesprekstafels.

Aan deze tafels worden de belangrijkste aandachtspunten geformuleerd voor de nieuwe Heischuur. Er wordt nagedacht vanuit het standpunt van gebruikers, buurtbewoners, verenigingen en andere mogelijke stakeholders.

Het online participatieplatform krijgt vorm tijdens de inspraakavond

Na een clustering van alle elementen uit de gesprekstafel, worden er 6 grote vragen gedefinieerd. Deze vragen worden tijdens de pauze live op het Bpart participatieplatform gelanceerd.

Tijdens het vervolg van de inspraakavond geven de deelnemers ook al hun concrete ideeën door via het online platform. Zo wordt er snel en eenvoudig een link gelegd tussen de offline inspraakavond en de brede, online participatiefase.

Een on- en offline vervolg

Vanaf nu kunnen alle burgers online concrete voorstellen of ideeën indienen rond de zes uitgewerkte thema’s. Deze input wordt in oktober besproken tijdens een tweede offline inspraakavond. Het advies dat hieruit volgt, wordt gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe Heischuur in 2022!
 

Starten met online participatie?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw burgers beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.

Ontdek meer inspirerende voorbeelden

Het Grote Doopdebat

Samen cocreëren we de studentendopen en welkomstrituelen van morgen. Om de principes en voorwaarden voor studentendopen en welkomstrituelen te co-creëren, werkten onderwijsinstellingen, STAN, de stad

Read More »

Bouw mee aan Poperinge

“In Poperinge is het niet meer zomaar het stadsbestuur dat beslist.” Het zijn niet onze woorden, maar wel van deze Jill Boudrez, verantwoordelijke voor communicatie in

Read More »