Jongeren geven zichzelf een gemiddelde geluksscore van 6/10, zo blijkt uit het Nationaal Geluksonderzoek. Maar liefst een kwart van de jongeren buist zichzelf. De afgelopen maanden werd er dan ook heel wat over jongeren gepraat, zoals op onze ronde tafel jongerenparticipatie en in de stad Sint-Niklaas.

De stad Sint-Niklaas vond dat het tijd werd om jongeren zelf aan het woord te laten én hen concrete inspraak te geven in de middelen van het beleid.

In april en mei organiseerde de stad daarom een jongerenbegroting: voor en door jeugd. De uitdaging? Oplossingen bedenken die het mentaal welzijn van jongeren kunnen versterken. Inzet? €20.000 voor de realisatie van hun oplossing(en).

Dankzij een jongerenbegroting heeft de jeugd rechtstreeks inspraak in het beleid van de stad. Het project focust specifiek op projecten rond mentaal welzijn.

55 studenten, 11 scholen, 8 concrete projecten

Om samen tot ideeën te komen, werden er 55 5e-jaarsstudenten uit 11 verschillende scholen uit Sint-Niklaas geloot. In de online dialoog, die wij faciliteerden, werden de jongeren verwelkomd door Ketnetwrapster Gloria Monserez.

In acht breakout rooms brainstormden de jongeren over ideeën, waarna ze één idee verder uitwerkten. Dit leidde tot acht ideeën die professioneel werden ingeblikt en voorgesteld.

Een uitgeruste “chillplek” voor jongeren, een mobiel jeugdhuis, jongerenevenementen… het was meteen duidelijk dat jongeren in Sint-Niklaas nog wel wat noden hadden!

Benieuwd naar alle ideeën van de jongerenbegroting in Sint-Niklaas? Bekijk ze hier!

studio

Online participatietools voor een digitale jongerenbegroting

De stad ging online in dialoog met 55 jongeren uit 11 verschillende scholen. Wij hielpen hen deze online dialoog op te zetten rond vier bouwstenen.

Een online meeting tool: Zoom

Om online samen te komen, heb je allereerst nood aan een online meeting tool. We kozen in dit geval voor Zoom, omwille van zijn flexibiliteit. Zoom heeft een ingebouwde pollfunctie, waarmee host Gloria kon inspelen op de antwoorden van de jongeren. 

Zoom laat eveneens toe om breakout rooms te organiseren. Zo konden de jongeren in acht kleine groepjes elkaar leren kennen en hun idee uitwerken.

Een studio-setting in de stadsschouwburg

In de stadsschouwburg in Sint-Niklaas werd een heuse studio gebouwd. Op deze manier kregen de leerlingen een dynamischer beeld, dat minder snel verveelt dan ‘standaard’ zoommeetings.

Ook liet de studioruimte toe
gasten uit te nodigen op een veilige manier. Zo gingen host Gloria en schepen Bart de Bruyne live met elkaar in gesprek.

Online co-creatie via Miro

In elk van de acht breakout rooms werd Miro gebruikt, een online collaboratieve tool met heel wat mogelijkheden voor brainstorms en co-creatie. Via Miro werken jongeren op afstand en visueel samen ideeën uit. De tool is al iets complexer, maar de digitaligheid van de jongeren liet dit perfect toe.


Stemming via mentimeter

Een cruciale tool tijdens de tweede bijeenkomst was de Mentimeter, waarmee de online stemming werd georganiseerd. Jongeren stemden in de eerste ronde op hun twee favoriete ideeën. In de finaleronde werd uit twee finalisten een winnaar gekozen.

Stemming: welk project krijgt €20.000?

Een maand na de eerste online dialoog organiseerde de stad Sint-Niklaas de, eveneens digitale, vervolgsessie. Twee van de acht uitgewerkte ideeën maakten reeds deel uit van de planning van de stad. De overige 6 ideeën werden in detail toegelicht aan de deelnemers.

Elke deelnemende leerling kreeg vervolgens een stem, om zo tot het winnende project van deze online jongerenbegroting te komen. De radio-caravan voor en door jongeren kwam als winnaar uit de bus. Dankzij 20.000 euro steun van de stad zal dit project ook binnenkort gerealiseerd worden!

Voor enkele van de niet-winnende ideeën gaat het team jeugd van de stad op zoek naar draagvlak bij andere diensten en organisaties. Dankzij werkgroepjes mét jongeren blijft de jeugd betrokken en trachten ze meerdere projecten van de online jongerenbegroting te realiseren.

Meer inspiratie?