Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, zoals de Kerkebeek en de Vliet-Molenbeek. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen.

Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Samen met de overheid ondersteunen we het ontwerpen van specifieke riviercontracten om het risico op overstromingen te verminderen.

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Daarom starten we samen met Levuur en Indiville voor de Vlaamse Milieumaatschappij een project per rivier om stakeholders te betrekken op verschillende manieren:

  1. Per riviercontract kan men het overstromingsrisico voor een woning, bedrijf of straat leren kennen via een interactieve test
  2. Via het Bpart participatieplatform kan men online ideeën delen, bediscussiëren en en steunen
  3. Op fora kan men aan de slag gaan met voorgestelde ideeën en oplossingen
  4. Deelname aan een feestelijk slotevent waarop het finale riviercontract voorgesteld wordt