De coronacrisis hakte er bij velen hard in, ook bij Kom op tegen Kanker, een academisch instituut en Leuven 2030. Elk van deze organisaties had immers een live bijeenkomst op de planning staan die door de lockdown niet meer kon plaatsvinden.

Alle inspanningen van de voorbije werken om hun bijeenkomst voor te bereiden leken verloren. Hun dilemma: zich neerleggen bij de situatie en hun project met enkele maanden uitstellen. Of doorpakken en alternatieve, online wegen verkennen.

Gelukkig werd het het laatste. Het leven staat immers niet stil tijdens een lockdown.

Ze klopten aan bij De Betrokken Partij, een netwerk voor participatie, onderzoek en advies. Met Tree company zijn we hier trots lid van, en brengen we onze expertise rond online participatie mee aan de tafel.

Dit netwerk bundelde bij het onstaan van de coronacrisis meteen de krachten rond de vraag: hoe kunnen we innoveren en voor democratische continuïteit zorgen op het vlak van participatie?

Ontdek vijf keer een "online dialoog" in de praktijk: hoe gingen we aan de slag voor de Vlaamse Adviesraad Handicap (NOOZO), de stad Sint-Niklaas of het district Antwerpen?

10 tips voor jouw online inspraakevent

We bundelden de tien key learnings voor online participatie in een handige minigids. We lichtten deze ook toe in een webinar. Je kan deze herbekijken of de gids downloaden!

Welke online tools & methoden gebruik(t)en we voor online participatie?

Om burgers online te informeren werk(t)en we zowel met platformen die online beschikbaar zijn (miro.com, Teams, Zoom, Google Docs & Sheets …), als met het Bpart online participatieplatform. Met het online platform en de Bpart Live module zet je ook jouw live dialoog op!

Zelf een online dialoog organiseren?

Wij helpen je graag verder.

  1. Herwerken, uitwerken en opvolgen van je procesarchitectuur.
  2. Opstellen van je online draaiboek, of je offline draaiboek vertalen naar een online script.
  3. Wegwijs raken in het (over)aanbod van online tools: welke collaboratieve tool is geschikt voor jouw proces en doel?
  4. Onze eigen platformen (Bpart participatieplatform, Bpart Live), die je integreert met de tools die jij al kent (Zoom, Jitsi, Teams, Skype …) voor (a-)synchrone online participatie.
  5. Begeleiding, ondersteuning en moderatie van online inspraakevents.

Starten of vragen over online participatie? Plan een vrijblijvende digitale koffie in!

De minigids is een initiatief van De Betrokken Partij, jouw krachtig netwerk voor participatie, onderzoek en advies.

Geef een reactie