Hack4Gov: verslag van de overheidshackathon

Op 17 en 18 oktober vond Hack4Gov in Brussel plaats. De FOD Financiën en FOD Binnenlandse Zaken sloegen de handen in elkaar om deze hackathon te organiseren rond 6 concrete challenges. Dorian vertegenwoordigde Tree company. Lees hieronder zijn verslag van deze intense 36 uur!

Onze challenge: hoe kunnen we de burger laten inzien dat belastingen betalen nut heeft?

De hackaton draaide rond 6 challenges. Bij de start koos je er één uit. Vervolgens kregen we 36 uur de tijd om een oplossing te bedenken voor de voorgelegde uitdaging. De zes challenges waren:

• Hoe kunnen we controles verbeteren voor klanten én controleurs?
• Hoe kunnen we de burger laten inzien dat belastingen betalen nut heeft, zodat men sneller en met plezier belastingen betaalt?
• Hoe kunnen we immobiliëndata openbaar maken, zodat burgers een gefundeerde beslissing kunnen maken over hun huisvesting?
• Hoe kunnen we als burger, hulpdienst en overheid proactief inspelen op de natuurrampen van de 21ste eeuw?
• Hoe kunnen we het makkelijker maken voor mensen om te gaan stemmen?
• Hoe kunnen we mensen met een stadionverbod uit de voetbalstadions houden?

Met Tree company geloven we dat een geïnformeerde en betrokken burger een meerwaarde betekent voor de maatschappij, ik koos dus voor “Hoe kunnen de burger laten inzien dat belastingen betalen nut heeft, zodat men sneller en met plezier belastingen betaalt.” Na een welkomstwoord van Pieter De Crem en Hans D’Hondt gingen we aan de slag.

 

Een hackathon brengt mensen van verschillende achtergronden samen om in teams oplossingen te creëren voor bepaalde uitdagingen of challenges.

In slechts 36 uur krijgt jouw idee concreet vorm en stel je het op dag 2 voor aan een vakjury.

Wie is Dorian?


Student Erasmus BXL – Communicatie.

“Ik hoopte op een stage rond een maatschappelijk thema, en liefst bij een kleiner bedrijf om snel verantwoordelijkheid te krijgen en impact te hebben. Bij Tree company en de andere partners van De Betrokken Partij vond ik beide!”

Ons eerste idee

Toen de teams gevormd waren, werd het al snel duidelijk welke kant we wouden opgaan. Door middel van een spelfactor willen we aan de belastingbetalers duidelijk maken dat het belangrijk is om tijdig en correct te betalen.

Hoe zou dit er dan uitzien? De spelers beginnen met een budget, waarna ze aan de hand van meerkeuzevragen beslissingen moeten nemen die invloed hebben op dat budget. We visualiseren een jury die de maatschappij voorstelt: elk jurylid stelt een persona of factor in de samenleving voor.

Elke beslissing die er genomen wordt, zal invloed hebben op één van deze juryleden. Als je bijvoorbeeld veel gaat besparen op de persoon “veiligheid”, zal deze starten met protesteren. Vind je geen goed evenwicht tussen de juryleden? Game over! 

Na enthousiaste reacties van het team en de jury van de hackathon, bleek dat dit concept reeds uitgedacht werd in een vorige opzet. Jammer genoeg dienden we ons idee dus te parkeren en op zoek te gaan naar een nieuwe insteek.

De cases studies gaven respectievelijk inzichten in het algemeen embedden van participatie (stad Geel), participatie in functie van ruimtelijke ordening (gemeente Kampenhout) en burgerbegrotingen (district Antwerpen).

Dag twee, idee twee

Ondanks de tegenslag gaven we niet op. Bij de aanvang van dag 2, op vrijdag, begonnen we met een hernieuwde moed. Het idee rijpte al snel: een interactieve belastingentest. Aan de hand van een interactieve vragenlijst kan elke burger berekenen hoeveel belastingen hij “terugverdiende” in het voorbije jaar en dankzij welke bijdragen minder gelukkige medemensen geholpen werden.

Deze vragen bestaan uit simpele ja/nee vragen, maar worden ook gelinkt aan het burgerprofiel van de deelnemer: aantal kinderen, sociaal statuut en vervoer,… Op deze manier sensibiliseren en informeren we burgers over de belastingen, het rechtstreekse nut voor de betalen en zijn bijdragen aan ‘het systeem’.

 

Pitchen maar!

Een hackathon blijft natuurlijk een wedstrijd: van elke uitdaging stootten er 2 teams door naar de eindpresentatie. Door de noodzaak om ons idee na dag 1 om te gooien, verloren we heel wat kostbare ‘wedstrijd tijd’. Jammer genoeg konden we daarom onze presentatie voor de pitch onvoldoende voorbereiden: we konden met ons tweede idee dus niet doorstoten naar de eindfinale.

De twee winnaars van onze uitdaging brachten hun idee fantastisch over naar het publiek. Zo claimden zij terecht hun plaatsje in de finale. De eerste winnende pitch tekende een massacommunicatiecampagne uit om de negatieve connotatie van belastingen betalen te doorbreken. Het tweede team dat de finaleronde bereikte focuste op het optimaliseren van Tax-on-Web.

#Hack4Gov was een interessante leerschool voor elke deelnemer. Je leert er er op manieren werken zoals je nog nooit hebt gewerkt waardoor het een tikkeltje uitdagender wordt. De belangrijkste factor bij een hackathon voor mij is het houden van een open geest naar de andere leden van de groep. Sommige hebben niet veel ervaring of denken al 30 jaar op een manier dat je niet gewoon bent.

Persoonlijke reflectie

Hier lag voor mij de echte uitdaging van de hackathon: niet alleen zoek je naar een oplossing voor een concrete challenge, maar dien je ook tot een consensus te komen met teamgenoten die je voor het event nog nooit gezien had.

 

Jouw burgers of belanghebbenden betrekken?

Tree company begeleidt online participatie. Ontdek onze manier van werken en het Bpart participatieplatform via een vrijblijvende afspraak.​

Geef een reactie