• Bericht auteur:

Klimaatparticipatie, burgerpanels, openbare ruimte en budgetparticipatie. Deze vier onderwerpen verkozen de 17 deelnemers aan onze opleiding “participatie en cocreatie”, i.s.m. KU Leuven en De Betrokken Partij.

Op 24 november kwamen we samen om elkaar te inspireren en om in debat te gaan. Dit is het verslag over de ronde tafel burgerpanels en budgetparticipatie!

Lees ook het verslag van de eerste sessie over klimaatparticipatie

Burgers informeren als eerste stap voor budgetparticipatie

We starten de ronde tafel met een “setting-the-scene”: Bert (Tree company) gaat gedurende tien minuten in vogelvlucht door enkele voorbeelden van budget transparantie en burgerpanels. We lichten ook de trend van “continue burgerpanels” toe, als basis voor het debat dat volgt.

Budgetparticipatie bestaat in verschillende vormen en maten: wijkbudgetten of burgerbegrotingen zijn vaak terugkerende termen. We starten echter “lager” op de participatieladder: burgers transparant informeren over het lokale budget.

We nemen daarvoor een kijkje op “Eeklo Telt”, waar inwoners van de stad de lokale begroting en info over strategische investeringen terugvinden. De stad Eeklo gebruikt hiervoor “Je Gemeente Telt”.

Je Gemeente Telt is een initiatief van De Wakkere Burger en Tree company, gesteund door de Vlaamse overheid. Op het online platform is de lokale begroting voor alle Vlaamse steden en gemeenten eenvoudig en transparant raadpleegbaar.

Een geloot burgerpanel voor de gemeentelijke belastingen

In Overijse ontdekken we hoe een geloot burgerpanel advies uitbrengt rond de gemeentelijke belastingen, in samenwerking met experten rond lokale financiën.

Na deze intro tot burgerpanels, kijken we hoe in Brussel een openbare kandidaatstelling en online stemming leidde tot een burgerpanel. 8 burgers vertegenwoordigen burgers, verenigingen en lokale handel in het debat rond een nieuwe tramlijn.

Ten slotte staan we stil bij de opkomst van online burgerpanels, waar de partners van De Betrokken Partij onlangs een subsidie voor verkregen bij VLAIO.

Budgetparticipatie start met transparant informeren, maar kan ook de vorm aannemen van een burgerbegroting of burgerpanel. Ontdek de onderliggende succesfactoren!

Rekrutering, opleiding, onderhoud

Het debat leidde tot de volgende 3 onderliggende succesfactoren voor een burgerpanel.

Rekrutering is key

Een correcte rekrutering, met aandacht voor inclusiviteit en representatie, is key bij het samenstellen van een burgerpanel. Ook belangrijk is dat een apolitieke samenstelling een must is.

Informatie op twee niveaus

De leden of deelnemers van een burgerpanel dienen sterk geïnformeerd te worden rond twee onderwerpen: inhoud en mandaat. Een kadering of zelfs opleiding tot de materie waarover het panel zich uitspreekt, is essentieel om tot goede beslissingen te komen.

Opbouw én onderhoud

We dienen voldoende tijd te voorzien voor de opbouw en de samenstelling van het panel, maar ook na de opstart zijn resources nodig om het panel levend, dynamisch en impactvol te onderhouden.

Erkenning en mandaat

We stonden ten slotte ook even stil bij de erkenning en het mandaat van een burgerpanel: erkenning vanuit de lokale politiek is op termijn noodzakelijk, maar niet per sé een startvoorwaarde, aldus de deelnemers aan de ronde tafel.

Wanneer het panel erkend wordt, is het wel essentieel dat zijn rol, verantwoordelijkheid en mandaat duidelijk gesteld wordt!

Jouw burgerbegroting of burgerpanel bespreken?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw stakeholders beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.