Meer dan de helft van de Belgen vindt zijn schoolomgeving onveilig. 4 op 10 Vlamingen geeft aan dat “meer fietsen” een blijver zal zijn na corona, en wil ook dat er meer geïnvesteerd wordt in fiets- en wandelpaden.

De coronacrisis heeft onze mobiliteit, en onze visie er op, sterk veranderd. Maar hoe kan je je inwoners nu betrekken bij het opstellen van je (nieuwe) mobiliteitsplan?

Geïnteresseerd in mobiliteit? Herbekijk onze webinar over mobiliteit en participatie.

  1. Een co-webinar met digitaal expert Geert Martens: hoe ziet de mobiliteit van de toekomst er uit?
  2. Heel wat aandacht voor participatie: hoe co-creëer je vandaag een gedragen mobiliteitsplan voor de toekomst?

1 juni, 15u. Gratis, maar inschrijven verplicht!

Samen naar een gedragen toekomstvisie via persona's

Om je mobiliteitsplan op te maken, neem je graag de visie van je inwoners, passanten en andere belanghebbenden mee. Via personas laat je deelnemers mee nadenken vanuit een ander standpunt dan het hunne. Zo stimuleer je begrip voor verschillende standpunten en verzamel je zo breed mogelijke inzichten.

Deze techniek pasten we toe voor de toekomstvisie op de mobiliteit in de Vervoerregio Limburg. 

Alle input namen we mee om toekomstscenario’s te maken en een visie uit te werken.

Van visie naar acties dankzij een online opportuniteitenmap

Vanuit je visie ga je op zoek naar concrete acties. Waar kan het beter? Waar zit het al goed?

In Brussel co-creëren we samen met inwoners een online kaart met pijnpunten én best practices. Om tijdens deze inventarisatie tot een zo tastbaar mogelijk resultaat te komen, vragen we burgers naar concrete ervaringen aan de hand van vier deelvragen.

  • Welk probleem ervaar je?
  • Waar exact ervaar je dit?
  • Onder welk thema plaats je dit probleem?
  • En hoe verplaats jij je, wanneer je dit probleem ervaart?

Zo kunnen we écht aan de slag met alle bijdragen.

TL;DR (Too long; didn't read)

  1. Pas de inhoud en vorm van je online platform aan in functie van je proces. Mobiliteit is een complex onderwerp dat om context en nuance vraagt.
  2. Via een 3D simulatie visualiseer je de impact van beleidskeuzes op je publieke ruimte. Zo maak je keuzes tastbaar.
  3. Tree company slaat de handen in mekaar met haar partners van De Betrokken Partij voor een volledig mobiliteitsaanbod.

Samen met onze partners van De Betrokken Partij bundelen we onze findings in een nieuwe minigids Mobiliteit, je kan deze hieronder downloaden.

Verzamel feedback op plannen of testopstellingen

Je publiceert je plannen op je participatieplatform, of je stelt zelfs testopstellingen op: je weet graag hoe inwoners en passanten kijken naar jouw concrete maatregelen. Waar kunnen we zaken nog verbeteren, welke argumenten zijn er voor of tegen een bepaald aspect, welke keuze zouden de burgers maken?

Praktijktip: geef voldoende context mee

Het is in deze fase niet meer de bedoeling om met algemene “ideeën voor mobiliteit” op de proppen te komen, of om je visie in vraag te stellen.

Publiceer daarom je plannen met begeleidende tekst, afbeeldingen of video's, en vraag duidelijk naar opmerkingen, meningen of feedback.


In
Bornem plaatste het lokale bestuur in twee fases verschillende proefopstellingen in de lokale Boomstraat. Op het online participatieplatform vinden inwoners de visie en plannen van beide scenario’s terug, en kunnen zij over de twee scenario’s discussiëren.

Welke argumenten zijn er voor een “volledige knip”, welke voor een “gedeeltelijke knip” van de Boomstraat en wat vinden inwoners van de fietszone?


In
Kapelle-op-den-Bos denken omwonenden en ouders dan weer mee na over “veilig naar school”.

Na een online infosessie raadplegen inwoners de plannen voor een veilig schooltraject op het Bpart participatieplatform.

In de discussietopics delen inwoners hun mening over de plannen en denken ze ook mee na over een groene en leuke schoolomgeving!

Informeren en bewustwording via interactieve 3D testen

Wat is de impact van een visie of gedragsverandering op onze omgeving? Het is vaak onduidelijk en moeilijk om te concretiseren. Daarom zetten we voor Zaventem aan Zet onze nieuwe Build It app in, samen met het Bpart participatieplatform.

Inwoners van de gemeente ontdekken de concrete mobiliteitsprojecten van de gemeente, en simuleren zelf hun ideale mobiliteitsmix.

Dankzij onze 3D applicatie, ontdekken deelnemers live de impact van hun keuzes om hun directe omgeving: meer fietspaden, meer groen … of net niet.

interactieve simulatie zaventem aan zet

Aan de slag met mobiliteit in jouw stad of gemeente?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw burgers beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.