• Bericht auteur:

Wat is burgerparticipatie, co-creatie en coproductie? Hoe organiseren we coproductie in de gemeente? Welke effecten verwachten we? Op 5 en 12 november bespraken we deze thema’s met een 20-tal deelnemers. Samen met Levuur van we de opleiding van de KU Leuven vorm. Ontdek hieronder het verslag van dag 1.

Poging tot definitie

Professor Trui Steen, hoogleraar bestuurlijke Organisatie van de Overheid en Coproductie van Publieke Diensten aan de KU Leuven, leidde de voormiddag sessie. Zij ging in op het theoretisch luik van participatie & co-creatie en deelde zowel persoonlijke ervaringen als inzichten van verschillende studies.

Afronden deed de professor met wat zij haar “poging tot definitie” van participatie en co-creatie noemt: ontwikkelen, samenwerken en verbeteren.

Ontwikkelen

Produceren of ontwikkelen van publieke goederen of diensten die maatschappelijk waardevol zijn.

Samenwerken

Samenwerking tussen burgers als co-producenten en de overheid als “professionals”.

Verbeteren

Doel is om de kwaliteit en de kwantiteit van deze publieke goederen of diensten te verbeteren of te verhogen.

Ronde tafelgesprekken: van theorie naar praktijk

3 case studies vormden in de namiddag de leidraad voor ronde tafelgesprekken. Onder begeleiding van een moderator gingen de deelnemers het gesprek aan rond persoonlijke ervaringen in hun stad, gemeente of organisatie.

De cases studies gaven respectievelijk inzichten in het algemeen embedden van participatie (stad Geel), participatie in functie van ruimtelijke ordening (gemeente Kampenhout) en burgerbegrotingen (district Antwerpen).

Ronde tafel 1: de rol van de administratie bij het embedden van participatie

Met “idee voor Geel” betrekt de stad Geel haar inwoners bij het lokale beleid. Na het lanceren van dit concept in functie van het meerjarenplan, werden ook projecten als het mobiliteitsplan en de kindergemeenteraad participatief vorm gegeven. Gastspreker Dominique Luyckx deelde haar persoonlijke ervaringen met on- en offline participatie, wat na de ronde tafels leidde tot volgende key take aways over de rol van de administratie.

De administratie als inspirator

Wat kan er zijn? Op welke manier kunnen we dit toepassen? We laten zien wat en hoe participatie mogelijk gemaakt wordt.

De administratie als continue factor

We waarborgen en tonen de continue factor van participatie aan. We nemen mee wat de voorbije jaren verwezenlijkt is en tonen de vooruitgang aan.

De bewaker van het kader

We maken participatie bespreekbaar en bewaken het vastgelegde kader. We vermijden dat we terugkomen op voorgaande beslissingen, moedigen aan om deze los te laten en er uit te leren.

Prediker van het realisme

We bewaken het realisme van het proces en van de belofte aan de burger én aan het beleid. Wanneer er met input te weinig gebeurt, kan dit immers door alle partijen als negatief ervaren worden.

Ronde tafel 2: participatie in functie van het ruimtelijk beleidsplan en infrastructuur

Samen nadenken over de troeven van Kampenhout en de toekomst van de gemeente kleur geven: de ambitie van de gemeente was niet min! Het traject leidde tot een inspiratie- en beleidsnota voor het ruimtelijk beleidsplan in Kampenhout. Jan Blockmans gaf tekst en uitleg over de barrières en angst die met een traject gepaard gaan.

Angst omdat een traject complex is

De oplossing om deze angst te verminderen is voornamelijk informeren. Hierbij zijn de gevolgen van als men niets doet groter dan de angst van de moeilijkheidsdrempel

Angst om te falen in een project

Laat de beslissingen niet beïnvloeden door de angst om iets fout te doen. Geen enkel project verloopt vlekkeloos. Trek uit je fouten conclusies en verbeter de volgende keer.

Angst voor eigenbelang

Verschillende methodieken laten toe om het algemeen belang te kaderen: door inspraak een permanente rol te geven bouw je samen aan het structurele verhaal en ga je verder dan ad hoc leuke ideeën of projecten.

Ronde tafel 3: informeren en betrekken in functie van het budget

Tijdens de afsluitende sessie gingen we in groep in op het informeren en betrekken van burgers bij het budget. Dit onderwerp blijkt bij vele steden en gemeenten interesse op te wekken, al wekt het vooral veel (praktische) vragen op!

burgerbegrotingen.eu

Ontdek inspirerende cases en inzichten uit de praktijk op dit online kennisplatform.

Eerst informeren, dan betrekken

Informeer je burgers over het lokale budget via Je Gemeente Telt en vergelijk jouw cijfers met andere Vlaamse steden en gemeenten.

District Antwerpen

Ontdek het proces en de projecten van de grootste burgerbegroting van het land.

Jouw burgers of belanghebbenden betrekken?

Tree company begeleidt online participatie. Ontdek onze manier van werken en het Bpart participatieplatform via een vrijblijvende afspraak.​