• Bericht auteur:
De zomer, het ideale moment om nieuwe zaken te leren of om inspiratie op te doen voor het najaar. Wij bundelen voor jou een aanbod on demand: kijk, luister of lees wanneer het jou uitkomt!

Hoe zal persoonlijke mobiliteit eruit zien in 2025? In 2030? Wat betekent dit voor een lokale overheid vandaag? En waarom is burgerparticipatie hierbij een sleutel tot succes?

Tijdens dit webinar schetst Geert Martens (xprnc) de toekomst van persoonlijke mobiliteit. Hij zoomt in op de veranderende mobiliteitsbehoeftes, de nood aan nieuwe en slimmere oplossingen en de rol van een lokale overheid. It’s mobility, Jim, but not as we know it…

Bert Hendrickx (Tree company) beschrijft hoe burgerparticipatie een sleutel tot succes zal zijn. De mobiliteit van (de dag na) morgen wordt gestuurd door de shift van ‘planet-me naar planet-we’. De beste ideeën om uw mobiliteitsvisie tot leven te brengen, zouden wel eens van uw burgers kunnen komen …

Hands-on: toegankelijke online communicatie en participatie

Tree company en Ausy met het Paddle CMS platform slaan de handen in elkaar voor een unieke opleiding, met de steun van VERA.

Gedurende anderhalf uur gaan we in op het toegankelijk opstellen van online communicatie én participatie: hoe zorg je voor een zo inclusief mogelijk online traject?

De webinar kadert in de raamovereenkomst “online communicatietools” van VERA, maar is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Expert sessies: burgerbegrotingen

Webinar: drie bijzondere uitdagingen

Tree company, de rode wouw en The Democratic Society staan 50 minuten stil bij de grootste uitdagingen van een burgerbegroting.

Daarnaast staan we stil bij de specifieke uitdagingen die we tegenkwamen tijdens de coronacrisis.

Je meerjarenplan online raadplegen en duiden via Je Gemeente Telt

Samen met De Wakkere Burger en de Vlaamse overheid publiceren wij de meerjarenplannen (2020 – 2025) op www.jegemeentetelt.be .

In een half uur ontdek je:

  • Waar de data vandaan komt
  • Hoe je de website (gratis) kan inzetten
  • Hoe je duiding kan geven bij de cijfers van jouw lokaal bestuur

Podcast: lijst 2022 burgerbegroting

De podcastserie presenteert in vier afleveringen ervaringen uit de praktijk van Venlo, Heerhugowaard en Amsterdam Oost.

We staan stil bij het perspectief van de actieve bewoner, de buurtprofessional, het raadslid en de Stadsdeelbestuurder.

Podcast 'bevlogen ambtenaar': inspirerende gesprekken over impact en goesting

Handvaten, concrete tips en inspirerende gesprekken: dat is de podcast de bevlogen ambtenaar. Geertrui De Cock neemt je tijdens (minstens) 12 gesprekken mee in de wereld van onder andere Sisu en wandelmeditatie.

Haar gesprekspartners zal je zeker kennen. Onder andere Nathalie Debast (VVSG), Hans Vrebosch (FOD Arbeid en Tewerkstelling) en minister Petra De Sutter (Groen) maakten al hun opwachting.

Herbekijk de infosessies over onze raamovereenkomsten

Vlaams-Brabants steunpunt e-government: raamovereenkomst participatie

Digitaal communiceren wordt steeds belangrijker, ook voor een lokaal bestuur. We zijn dan ook trots dat we samen met VERA de handen in elkaar slaan voor de nieuwe raamovereenkomst “digitale communicatietools”!

De raamovereenkomst omvat zowel online participatietools als begeleiding voor volledige on- en offline inspraaktrajecten.

C-Smart: raamovereenkomst Burgerpanels

Een burgerpanel is een onderzoek in de diepte naar de noden en wensen van de bevolking. Dit perceel is gericht op het wetenschappelijk samenstellen van een burgerpanel. Het bevat diverse kwantitatieve en kwalitatieve methodes én de nodige kwaliteitsbewaking.

Om de brede bevolking te informeren worden de resultaten in een visueel verhaal aangeboden. Onze partner Indiville, lid van De Betrokken Partij, is de houder van deze overeenkomst.

Minigidsen om te lezen

Meer inspirerende verhalen