• Bericht auteur:

Vlaanderen steunt lokale overheden om de klik met de burger te versterken. Hiervoor lanceert ze een projectoproep tot digitalisering vanaf september 2021. Het totale subsidiebedrag bedraagt bijna € 35 miljoen.

In september start de eerste projectoproep, met digitale democratie als één van de onderwerpen. Je kan tot 12 november een dossier indienen. Wij denken graag met jou mee na en bieden onze expertise en netwerk aan.

Gezocht: projecten rond digitale democratie

Met Tree company speelden we de voorbije 11 jaar een grote rol in heel wat innovatie, digitale én hybride participatietrajecten. Zowel voor de Vlaamse overheid, de provincies als heel wat lokale besturen gingen en gaan we dagdagelijks aan de slag.

Het is dus geen wonder dat de oproep “Gemeente zonder Gemeentehuis” ons zo prikkelt. En we willen samen met jou werken aan de digitale democratie.

Ook nu willen wij deze rol (blijven) opnemen en willen we samen met jullie een dossier indienen. Elk dossier dat inzet op het geven van inspraak aan de burger komt in aanmerking.

We bieden graag onze ervaring, expertise en netwerk aan om het dossier (mee) voor te bereiden en in te dienen.

Zijn er al concrete pistes?

We denken graag mee na vanuit jullie plannen en ambities, maar we zien zelf heel wat mogelijkheden rond verschillende onderwerpen.

 • Laat burgers meebeslissen over een deel van jullie budget via een burgerbegroting of burgerbudget. Zowel op technisch als inhoudelijk vlak liggen er mogelijkheden tot innovatie.

   

 • Betrek burgers via immersieve participatie in de ontwikkeling van publieke ruimte voor de thema’s klimaat, openbare ruimte of mobiliteit. Immersieve participatie bevindt zich op het kruispunt van fysieke, digitale en virtuele participatie.

   

 • Breng politiek en burger dichter bij elkaar door een multichannel participatietraject waarbij online participatie, offline participatie en lokale communicatie innovatief op elkaar afgestemd worden.

   

 • Aan de slag met adviesraden: hoe maak je adviesraden op een digitale manier opnieuw belangrijk?
Zegt één van deze mogelijkheden jouw iets, of heb je zelf een idee?

Wanneer gaan we van start?

De eerste projectoproep is open van 20 september tot 12 november. Je kan tot 150.000 euro aan subsidies ontvangen. Hiervoor slaan we graag met jullie de handen in elkaar.

Nadien volgen er nog projectoproepen in november (€ 150.000) en januari (€ 500.000). Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle details.

Randvoorwaarden

 • 20% van de financiering dient door de lokale overheid te gebeuren, 80% van het budget kan uit de subsidie komen: ook personeels- en werkingsmiddelen die aan het project kunnen worden toegewezen komen in aanmerking.

 • Ook Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden mogen een aanvraag indienen en hebben een streepje voor bij de evaluatie van de dossiers.

 • De subsidie-oproep ondersteunt korte termijnprojecten (maximaal 1 jaar; indienen in september of november); of projecten met focus op de middellange termijn (maximaal 3 jaar; indienen in januari).

We verkennen graag de mogelijkheden met jullie en eventuele andere lokale besturen en bieden graag onze expertise aan bij het opstellen van het dossier. Je kan ons hiervoor vrijblijvend contacteren.

Meer weten? De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) publiceerde op haar website een overzicht van de verschillende oproepen.

Zin om samen in een innovatief traject te stappen en jouw gemeente zonder gemeentehuis vorm te geven?