Raamovereenkomst online participatie: burgers online informeren en betrekken

Raamovereenkomst online participatie: burgers online informeren en betrekken

Digitaal communiceren wordt steeds belangrijker, ook voor een lokaal bestuur. We zijn dan ook trots dat we samen met VERA de handen in elkaar slaan voor de raamovereenkomst "digitale communicatietools"!

Neem contact op met ons en we praten je graag bij over de details van de raamovereenkomst online participatie, onze diensten en recente cases!

Tree company als partner voor participatie

Vanaf nu kan je als organisatie of lokaal bestuur in Vlaams-Brabant sneller en onder vaste voorwaarden je burgers informeren en betrekken bij het beleid. Het Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government, VERA, gunde ons het perceel m.b.t. participatie van de raamovereenkomst “digitale communicatietools”.

Dankzij de nieuwe raamovereenkomst lanceer je jouw inspraaktraject of online participatieplatform zonder het doorlopen van aanbestedingen.

De werkgroep koos voor Tree company omdat jullie ruim denken en thema’s vanuit een originele hoek benaderen. Jullie kijken verder dan het online platform en kunnen het hele traject begeleiden, van het prille idee tot de implementatie van concrete resultaten en antwoorden die uit het traject komen.

Ilse Vervloesem

VERA – Vlaams-Brabants steunpunt e-government

Deel 1: Online platformen voor participatie

Ga zelf aan de slag met jouw online participatieplatform:

 • Informeer je burgers en belanghebbenden over het beleid in jouw stad of gemeente.
 • Raadpleeg burgers en belanghebbenden bij het vormgeven van je lokale beleid.
 • Laat je inwoners meebeslissen over bepaalde maatregelen of organiseer je burgerbegroting.
 • Geef inwoners een platform voor burgerinitiatieven of agenda-setting.

… en zorg voor een transparanter en meer gedragen beleid!

Deel 2: Procesbegeleiding, on- en offline

Samen werken we jouw proces uit, van de start tot de analyse en implementatie van de resultaten:

 • Procesontwerp om doel, methoden en tools scherp te stellen.
 • Integratie van on- en offline methoden.
 • Analyse van stakeholders en communicatie.
 • Begeleiding van workshops en inspraakevents, on- en offline.
 • Strategische workshops met de resultaten voor impact.

Samen zorgen we voor een inclusief proces met impact voor burgers, administratie en beleid.

Intekenen op de "raamovereenkomst online participatie" in 4 stappen

 1. Download het modelbesluit op de ledenpagina van VERA of vraag het op
 2. Bevestig en onderteken het besluit op het college
 3. Neem contact met ons op en vraag een offerte aan
 4. Bevestig de offerte op het college

Geloof ons niet op ons woord

Het Bpart participatieplatform is zeer gebruiksvriendelijk. In een mum van tijd hadden we het onder de knie. Daarnaast is het heel fijn te ervaren dat de mensen van Tree company gemakkelijk bereikbaar zijn, mee nadenken over het gebruik van het platform en bovendien openstaan voor suggesties van ons als klant.

Greet Sleurs

Beleidsmedewerker participatie Pelt | participelt.be

Het online participatieplatform is flexibel en volledig aanpasbaar. Omdat je uitgebreid kan informeren en verschillende interactieve modules hebt ondersteunt het platform echt jouw volledige proces. De tijdlijn geeft dit dan transparant weer naar de burger toe, die via nieuwsberichten voor, tijdens en na het consulteren eenvoudig op de hoogte gehouden wordt van het traject en de impact van zijn of haar stem.

Marleen Rome

Beleidsaviseur Stad Geel | ideevoorgeel.be

Dankzij de expertise en ondersteuning van Tree company is het online platform van de burgerbegroting van district Antwerpen dit jaar uitgegroeid tot een virale hit met vele duizenden stemmen die ook onze live evenementen een extra boost heeft gegeven.

David Michiels

burgerbegroting Antwerpen | doemee.burgerbegroting.be

Deze eerste heel concrete ervaring zorgde voor goesting en de vraag naar meer is hiermee zeker aangewakkerd, bij de burger maar evenzeer politiek en binnen de organisatie van Stad Mortsel. Een eerste succes dat de weg vrij maakt voor verdere stappen in participatie op concrete projecten!

Sarah Renaerts

Projectcoördinator stad Mortsel | mortselbestuift.be

Veelgestelde vragen

Wat houdt deze raamovereenkomst in?

Via de raamovereenkomst kan je beroep doen op de diensten van Tree company en DBP Partners met betrekking tot burgerparticipatie. Deze diensten bestaan uit twee delen: online platformen voor participatie enerzijds, procesbegeleiding anderzijds.

Wie zijn de partners van “DBP Partners”?

Samen met Levuur (participatiebegeleiding & procesarchitectuur) en Indiville (onderzoeks- en adviesbureau) vormen we De Betrokken Partij. Een sterk netwerk met ervaring en expertise in engagement en inspraak, voor en door burgers, bedrijven, overheden en academici. Ook Bpact (panel voor maatschappelijk onderzoek) en het Bpact Lokaal Burgerpanel maken deel uit van de raamovereenkomst.

Online platformen: ga zelf aan de slag

Met de online platformen kunt u en uw administratie zelf aan de slag: na de nodige opleidingen en met voldoende begeleiding beheert u zelf het participatieplatform van uw stad of gemeente.

Procesbegeleiding: on- en offline

Dankzij onze procesbegeleiding zorgen we samen voor een inclusief proces met impact voor burgers, administratie en beleid. We helpen u met andere woorden om een sterk on- en offline traject uit te werken.

Wat zijn de voordelen van de raamovereenkomst?

Dankzij de raamovereenkomst kunt u sneller en aan vaste voorwaarden van start gaan. U kunt met andere woorden aan de slag zonder de procedure van een aanbesteding te volgen.

Hoe kan mijn stad of gemeente intekenen op de overeenkomst?

U dient in te tekenen op de raamovereenkomst. Dit kan door een besluit op het college. Een model voor dit besluit vindt u op de ledenpagina van VERA, of u kan het bij ons opvragen. Vervolgens vraagt u een offerte aan bij ons, en dient u deze ook goed te keuren op het college.

Waarom heeft Tree company deze raamovereenkomst?

De overeenkomst kadert in een bredere overeenkomst van “digitale communicatietools”. Dit perceel, specifiek met betrekking tot participatie, is door VERA gegund aan Tree company na een uitgebreide analyse van de markt.

Ilse Vervloesem, communicatieverantwoordelijke bij VERA, motiveerde de beslissing als volgt: “De werkgroep kiest voor Tree company omdat jullie ruim denken en thema’s vanuit een originele hoek benaderen. Jullie kijken verder dan het online platform en kunnen het hele inspraaktraject begeleiden, van het prille idee tot de implementatie van concrete resultaten en antwoorden die uit het traject komen.”