Onze
Diensten

Begeleiding en advies op maat

Tree company is een innovatiebureau voor online democratie. Wij begeleiden jouw online participatieproject en ontwikkelen gebruiksvriendelijke platformen en tools.

  • Sectoren, leden of burgers betrekken bij een beslissing
  • Betrokkenen informeren over belangrijke beslissingen?
  • Een draagvlak creëren voor bepaalde besluiten?

We begeleiden je traject op jouw maat, volgens jouw noden en budget. Al onze trajecten vertrekken vanuit een workshop. We bekijken jouw werkveld, jouw stakeholders en jouw doelstellingen. Samen stippelen we je online participatie-traject uit en spreken we af welke ondersteuning je graag van ons ontvangt.

Structurele ondersteuning​

Onze klanten zijn vakexperten in mobiliteit, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, welzijn,… en willen vaak op regelmatige basis hun leden of burgers betrekken.

Van de communicatie- of participatie-experten binnen de eigen organisatie wordt meer en meer verwacht waardoor een optimale ondersteuning niet altijd mogelijk is.

We willen hiervoor een oplossing bieden. Onze digitale experts met een focus op online informatie en participatie kunnen met kennis van uw organisatie voor een korte of lange periode ingeschakeld worden. Dit kan zowel op:

  • Strategisch niveau
  • vanuit de rol van klankbord
  • of als projectmanager.

Onze experten zijn steeds op de hoogte van inspirerende trajecten en de nieuwste methodes om mensen te informeren of te betrekken. Klanten die we structureel ondersteunen worden ook opgenomen in ons Europees netwerk. Viermaal per jaar organiseren we thematische kennismomenten. Je beleeft die vanop de eerste rij.