Schrijf je strategisch meerjarenplan samen met je inwoners

Als het stof van de gemeenteraadsverkiezingen is gaan liggen, legt begin december de nieuwe bestuursploeg de eed af in jouw gemeente. Vanaf dat moment is traditioneel één van de eerste opdrachten: een nieuw strategisch meerjarenplan schrijven. Om tot een gedragen plan te komen waarin de inwoners zich herkennen, biedt het ‘Straffer Besturen’-team met Levuur, Tree company, BDO, Indiville en Bpact ondersteuning.

Het ideale scenario? Een integrale aanpak voor jouw SMJP!

Met ‘Straffer Besturen’ brengen we voor het eerst onderzoek, interne analyse, participatie én de opmaak van het strategisch meerjarenplan in BBC-structuur samen. De start van het traject is een omgevingsanalyse, gevolgd door een intern memorandum. Zij vormen de fundamenten voor een gedragen meerjarenplan, op maat van jouw stad of gemeente.

Een aanbod op maat van jouw gemeente

We zetten graag samen de volgende stappen richting een strategisch meerjarenplan op maat. Daarvoor lanceren we dit najaar een laagdrempelig startaanbod dat een sterke basis legt voor een participatief meerjarenplan en dito legislatuur. We doen dat door middel van een voorbereidende participatiescan en twee efficiënte workshops. Daarin geven we inspirerende voorbeelden, maar formuleren we samen ook antwoorden op vragen zoals: voor wie doen we het? Wie willen we bereiken? Welke thema’s moeten aan bod komen? Hoe moet het proces eruit zien? Meer info hierover mag je in de loop van september verwachten.

Wil je los van dit startaanbod eens van gedachten wisselen? Neem contact met ons op.