Vraag voor de wetenschap

 
Wetenschap zit overal, maar van welke vragen lig jij wakker? Hoe lossen we de files op? Hoe helpen we honger de wereld uit? Welke invloed heeft de vergrijzing op onze welvaart?
 

In december 2017 kreeg het FWO van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters de opdracht om een Vlaamse Wetenschapsagenda uit te tekenen. Om te begrijpen welke ‘Vragen voor de Wetenschap’ leven bij de bevolking en zo de wetenschapsagenda relevant te maken voor iedereen, werd via de campagne “Vraag voor de Wetenschap” de wetenschap dichter bij de burger gebracht. 

De campagne bestond uit 3 grote delen: de 6 weken van de wetenschap, de nachten van de wetenschap en het wetenschapsfeest kennismakers. Onder andere dankzij onderzoek- en participatie specialisten Levuur, Indiville en Tree company werd deze campagne een groot succes! Er werden immers 10 559 vragen voor de wetenschap ingediend, die vervolgens vertaald werden naar 82 overkoepelende thema-

Afronden deed de professor met wat zij haar “poging tot definitie” van participatie en co-creatie noemt: ontwikkelen, samenwerken en verbeteren.

De thema vragen zijn eind 2018 gepubliceerd in de Vlaamse wetenschapsagenda, een inspiratiedocument voor wetenschappers, burgers en bedrijven. Je kan de volledige agenda online ontdekken!

In een artikel over het online succesverhaal, gaan we dieper in op het Bpart participatieplatformBpart speelde immers een grote rol speelde als centraal communicatieplatform, participatieplatform om burgers te betrekken én analyseplatform. 

 

Vraag voor de Wetenschap: analyse van het online succestraject

De campagne bestond uit 3 grote delen: de 6 weken van de wetenschap, de nachten van de wetenschap en het wetenschapsfeest kennismakers. Onder andere dankzij onderzoek- en participatie specialisten LevuurIndiville en Tree company werd deze campagne een groot succes! De burgers dienden uiteindelijk 10 559 vragen voor de wetenschap in, goed voor 82 overkoepelende thema-vragen.

De thema vragen zijn eind 2018 gepubliceerd in de Vlaamse wetenschapsagenda, een inspiratiedocument voor wetenschappers, burgers en bedrijven. Je kan de volledige agenda online ontdekken! Hieronder lichten we kort het participatietraject toe. Het Bpart participatieplatform speelde een belangrijke rol in dit online succestraject als centraal communicatieplatform, participatieplatform om burgers te betrekken én analyseplatform.

Het belang van moderatie en coding

Simultaan was een team van moderators aan de slag om de input van burgers te verwerken: elke ‘vraag voor de wetenschap’ werd immers gecontroleerd op basis van enkele duidelijke spelregels, bijvoorbeeld een verbod op reclame inhoud of racisme. Daarnaast kreeg elke vraag één of meerdere codes mee: hierdoor kon de analyse nadien efficiënter gebeuren. Het moderatieteam publiceerde uiteindelijk 10.559 vragen!

Dankzij een ingebouwde mailing module ontving elke burger die een vraag stelde na de moderatie nog een persoonlijk mailtje. Hierin stond ook verdere uitleg over het traject en de link naar zijn of haar gepubliceerde vraag!

Het verwerken van deze vragen op snelle, kwalitatieve en consistente manier met een team van moderatoren was mogelijk dankzij ‘CCM’, de content coding en moderatie module van het Bpart participatieplatform. Deze module is een samenwerking tussen Tree company en Textgain, specialist in text analytics en artificiële intelligentie. De module sleepte zelfs een nominatie voor de Trends Digital Pioneers in de wacht!

Offline verdieping en concretisering

Na de publieke campagne startten 100 experten met de analyse van de 10.559 goedgekeurde vragen. Dankzij de eerdere codering konden zij in expertgroepen de vragen van de burgers verder bundelen, concretiseren en vertalen naar overkoepelende ‘Vragen voor de Wetenschap’.

Rond deze thema’s organiseerden we vervolgens offline burger avonden. Tijdens zo een burgeravond discussieerden gemiddeld 8 burgers per overkoepelende vraag: zo kregen de wetenschappers een beter beeld van de inhoud. Tijdens dit proces zagen we duidelijk hoe on- en offline participatie elkaar aanvullen en versterken, wanneer beide op het juiste moment en voor het juiste doel worden ingezet!

Communicatie van de resultaten

De Vlaamse wetenschapsagenda is een document dat moet inspireren en inspelen op de vragen die leven in de hele samenleving. Via het rapport wil men nog meer de wetenschap bij de burger brengen. De resultaten zijn dan ook beschikbaar in verschillende vormen:

Ten slotte werd ook het initiatief “ikhebeenvraag.be” extra in de aandacht gezet: hier kan je immers al heel wat “antwoorden van de wetenschap” terugvinden!

aan het structurele verhaal en ga je verder dan ad hoc leuke ideeën of projecten.

Jouw burgers of belanghebbenden betrekken?

Tree company begeleidt online participatie. Ontdek onze manier van werken en het Bpart participatieplatform via een vrijblijvende afspraak.​