Inspiratie voor meerjarenplan

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stippelde haar beleid voor de komende jaren uit in het strategische meerjarenplan 2021-2025. Met het traject Stadspiratie bracht ze Brusselaars on- en offline samen om deze plannen mee vorm te geven. Het traject verliep in verschillende fases, waar telkens ruimte was voor inspraak. Met ons partnernetwerk De Betrokken Partij gaven we dit project vorm. Zo is het traject van begin tot einde participatief: van, voor en door de Brusselaar.

Mede-eigenaarschap van bij de start

Reeds tijdens de voorbereidende fase, nog voor de lancering van het publieke debat, werd het plan van aanpak afgetoetst in 2 workshops. Op deze workshops gaven vrijwilligers en organisaties uit het VGC-netwerk hun feedback, waarna het traject werd aangescherpt. De VGC creëerde zo mede-eigenaarschap van verschillende middenveldorganisaties, wat op zich leidde tot een actievere houding van deze organisaties en het bereiken van meer Brusselaars!

Publieke campagne: jouw idee voor Brussel

Aan de hand van 6 categorieën dachten Brusselaars mee na over de toekomst van de Stad. Om zoveel mogelijk inwoners en doelgroepen te bereiken, konden voorstellen via verschillende kanalen ingediend worden. De publieke campagne bestond onder andere uit postkaarten, live events en online dialogen. Het online participatieplatform, in drie talen beschikbaar op www.stadspiratie.be, was het kloppend hart van het traject.

 

ONLINE DIALOOG VIA BPART LIVE

Door de coronacrisis konden heel wat geplande, offline workshops niet doorgaan. Dankzij Bpart Live, een module van het Bpart participatieplatform voor online workshops, konden we op korte termijn verschillende online dialogen organiseren.

De (tal-)rijke ideeën die hieruit voortkwamen kregen ook een plaatsje op het participatieplatform.

Van 1130 ideeën naar aanbevelingen en acties

Via “Brusselworkshops” gingen burgers en organisaties vervolgens aan de slag met de ingediende voorstellen. In kleinere groepjes werkten deelnemers een cluster ideeën uit tot concrete beleidsvoorstellen. Deze voorafgaande clustering was noodzakelijk: er werden immers maar liefst 1130 ideeën verzameld!

De belangrijkste thema’s voor Brusselaars bleken ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’ te zijn. De ingediende ideeën die niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie behoren, werden ook geïnventariseerd en aan de bevoegde instanties bezorgd: van, voor en door de Brusselaar!

"Gespreksbanken in een opvallende kleur waar je met iemand een andere taal kan oefenen. Meer ruimte in het jeugdwelzijnswerk om de wachtlijsten weg te werken. Dat zijn slechts enkele ideeën die we als Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) tijdens ons participatietraject Stadspiratie verzamelden bij jullie, burgers, bezoekers en organisaties van Brussel. En die ideeën inspireren ons meerjarenplan 2021-2025."