De Privacy app is een online chatapplicatie waarbij burgers worden geïnformeerd over de grote hoeveelheden persoonlijke gegevens die de overheid over ons verzamelt. “De datahonger van onze overheid neemt de laatste jaren alleen maar toe”, stelt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga. “In aanloop naar de verkiezingen vinden wij het belangrijk dat de burger hierover geïnformeerd wordt.”

Om onze veiligheid te vergroten neemt de overheid heel wat maatregelen die vaak een grote impact hebben op onze privacy. Vaak zijn deze maatregelen ook weinig efficiënt. “Onderzoek van de KU Leuven bewees bijvoorbeeld dat het verplichten van vingerafdrukken op onze identiteitskaarten helemaal niet efficiënt is bij internetfraude, de meest voorkomende vorm van identiteitsfraude” weet voorzitter Kati Verstrepen.

Samen met de Liga voor Mensenrechten willen wij de burger informeren over de hoeveelheid aan data die de overheid verzamelt. Wanneer we het hebben over datahonger en de impact daarvan op privacy denken we namelijk snel aan de grote internetgiganten zoals Facebook en Google. We vergeten daarbij dat onze overheid ook heel veel weet.

De Liga hoopt met haar Privacyapp politici mee te nemen in onze overtuiging dat een beleid gestoeld op vrijheid én veiligheid effectiever en duurzamer is. Via de chatapplicatie kunnen bezoekers een fictief gesprek aangaan met de Liga. Tijdens het gesprek wordt ingegaan op bestaande en toekomstige maatregelen omtrent privacy.

Naast het onderzoek van de Liga konden we ook rekenen op inhoudelijke ondersteuning van de onderzoekscentra ‘Law & Technology’ van UGent en ‘Law, Science, Technology and Social Studies’ van VUB.

Meer weten? Ontdek de  app of de uitgebreide informatie!