Overijse betrekt haar burgers bij het meerjarenbeleidsplan via toekomstavonden en een online toekomstplatform

 

Inwoners tussen de verkiezingen de mogelijkheid geven om hun stem te laten horen. Met die ambitie organiseerde het nieuwe gemeentebestuur van Overijse zes toekomsttafels en een online inspraakplatform. Hier dachten inwoners samen na over de toekomst van de gemeente. Daarmee gaf het bestuur meteen de aftrap van de participatievisie ‘Overijse Overlegt’.

Offline dromen over de toekomst

Op de toekomstavonden werden er verschillende topics aangehaald om deelnemers stof tot nadenken te geven. Burgers en ambtenaren bespraken hoe zij vraagstukken rond Overijse zouden oplossen. Het einddoel was te dromen over de ideale toekomst en hoe men dit in Overijse net ziet.

120 inwoners woonden samen met 30 ambtenaren en raadsleden de toekomstavonden bij. Daarnaast organiseerde het projectteam van Overijse Overlegt eigen toekomstmomenten. Zo waren er specifieke avonden met het OCMW en instellingen voor mensen met een beperking, en vonden er initiatieven zoals ‘Overijse Overlegt in de file‘ plaats om moeilijker bereikbare doelgroepen te betrekken.

Samen gaven we zo de 5 toekomstbeelden van Overijse vorm.

Van dromen naar acties

In de periode mei – september daagde de werkgroep de inwoners van Overijse uit om de droombeelden om te zetten in concrete acties. We vertaalden de 5 droombeelden naar thema’s waarrond inwoners concrete acties of ideeën konden voorstellen. Burgers dienden acties en ideeën online in via het Bpart participatieplatform, of engageerden zich via offline initiatieven zoals een ontbijtsessie, bierviltjes en een wensboom op de Druivenfeesten.

 

 
 
 

Alle informatie van het traject en alle on- en offline bijdragen van burgers werden steeds gepubliceerd op het participatieplatform ‘Overijse Overlegt’. Zo hadden en hebben geïnteresseerden steeds een volledig en transparant beeld van inspraak in de gemeente.

 

Jouw burgers of belanghebbenden betrekken?

Tree company begeleidt online participatie. Ontdek onze manier van werken en het Bpart participatieplatform via een vrijblijvende afspraak.​