De gemeente Tremelo bereikte de voorbije jaren meer dan 40% van haar inwoners met haar online participatieplatform Tremelo Troef. Dit was mogelijk dankzij een goede start, een combinatie van on- en offline communicatie en een gezonde mix van laagdrempelige én complexere inspraaktrajecten!

Wil je hier zelf ook mee aan de slag? Plan dan een kennismakingsgesprek in of lees verder voor de details van #TremeloTroef!

Een strategische start met het meerjarenplan

Om haar inwoners te betrekken bij het strategisch meerjarenplan, startte de gemeente in 2019 met het inspraaktraject “Tremelo Troef”. Naast offline initiatieven zoals de “Tremelo Troef Expo” en verschillende postkaarten, lanceerde de gemeente ook het Bpart participatieplatform.

Via het online participatieplatform informeerden inwoners zich over het proces. Ze ontdekten er alle offline evenementen of bleven via de nieuwsberichten op de hoogte. Via de interactieve modules van het Bpart platform kon men ook online participeren rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld door het indienen van voorstellen of het reageren op voorstellen van andere burgers.

Wat is de impact van online participatie in Tremelo?

184 voorstellen voor het lokale beleid via offline en online participatie

Het traject leidde tot 184 voorstellen voor het lokale beleid. Deze vormden samen met de input van andere belanghebbenden zoals de adviesraden, lokale handel en verenigingen de basis voor het strategisch meerjarenplan. Via een on- en offline communicatiecampagne ontdekten de inwoners het strategisch plan rond “de 12 troeven van Tremelo”.

Met het strategisch meerjarenplan werd ook de basis gelegd voor de verdere uitwerking van (online) participatie in de gemeente. Het online participatieplatform, TremeloTroef.be, heeft sindsdien een centrale rol in het lokale beleid.

De gemeente besloot na een eerste succesvol project het online platform een blijvende, centrale rol te geven in het lokale beleid. In 2020 lanceerden op Tremelo Troef verschillende trajecten zoals “meer bankjes”, “Huis van het Kind”, “Tremelo Helpt” en “Urban skatepark”.

Online participatie tijdens COVID-19: meer bankjes, meer verbinding

Samen zorgen voor nieuwe bankjes in Tremelo. Dat was de opzet van “meer bankjes, meer verbinding” op het online participatieplatform “Tremelo Troef”. Dit verbindende project vond plaats in mei en juni 2020, tijdens de coronacrisis. Het ging dan ook volledig online door.

Wat is jouw favoriete plekje?

In de eerste fase van het project stelden burgers hun “favoriete plekjes” voor door bankjes te plaatsen op een interactieve kaart. Zo inventariseerde het lokale bestuur meer dan 30 unieke, mogelijke plekjes.

De werkgroep van Tremelo Troef screende vervolgens de plekjes op haalbaarheid, zo dienden alle plekjes openbaar domein te zijn binnen de grenzen van de gemeente.

Bron: tremelotroef.be

Inwoners beslissen via online participatie

Uiteindelijk bleven er 20 mogelijke plekjes over voor de finale fase. Daarin brachten burgers 170 stemmen uit. Zo beslisten zij rechtstreeks waar je vanaf de zomer in 2020 kan uitrusten of picknicken in Tremelo!

Het Bpart platform zorgde mee voor verbondenheid tijdens de corona-crisis. Inwoners lieten via Tremelo Troef hun stem horen én ontdekten de vrijwilligerswerking via een integratie met "Tremelo Helpt".

Hoe beheer je een project op het Bpart platform?

Online participatie via Tremelo Troef

Vier succesfactoren voor de gemeente Tremelo

  1. Een mix van online en offline participatie
  2. Plaats voor zowel laagdrempelige als complexe dossiers
  3. Aandacht voor online en offline communicatie
  4. Een combinatie van online informeren én betrekken

Online participatie voor jouw gemeente bespreken?

Op (participatie)pad in het nieuwe belevingspark

De gemeente bouwt aan een nieuwe plek waar iedereen op zijn of haar manier kan komen ontspannen of sporten. Geïnteresseerde inwoners ontdekten op de (toekomstige) locatie de plannen op 5 grote pancartes. Vervolgens speelde het online participatieplatform “Tremelo Troef” een centrale rol.

Enerzijds kon men ook online het toekomstige park ontdekken. Dit was mogelijk dankzij de informatieve modules van het Bart platform, die de gemeente invulde met digitale beelden en video’s. Zo wandelde men als het ware virtueel door het nieuwe park. Daarnaast ontdekte men de uitgebreide voorgeschiedenis van het traject online.

Ten slotte werden de inwoners ook actief betrokken. Dankzij online participatie kon men rond 5 thema’s zijn of haar mening kwijt. De gemeente verwelkomde zowel nieuwe ideeën als feedback op de ontwerpen in vijf categorieën: het polyvalent veld, buitensport, parkzone, de sporthal en het nieuwe Hoppin punt.

Bron: tremelotroef.be

De inwoners deelden maar liefst 150 keer feedback, waarmee de gemeente Tremelo aan de slag gaat voor de finale plannen.

Het online participatieplatform als centrale hub voor participatie in Tremelo

Het participatieplatform “Tremelo Troef” informeert inwoners van Tremelo over verschillende inspraakprojecten. Op deze manier werkt het lokale bestuur een transparant beleid in de hand en maakt het de brug tussen verschillende projecten.

Daarnaast worden voor de verschillende projecten en ten gepaste tijde interactieve modules geactiveerd: een idee indienen, een plekje voorstellen, een online stemming … Dit is steeds nauw verbonden aan offline acties zoals gespreksavonden of postkaartjes.

Het platform heeft zo een centrale rol in de participatieve werking van Tremelo: sinds de lancering bezochten meer dan 6 000 personen het online platform, op een inwonersaantal van ongeveer 15 000* (bron: Google Analytics en vlaanderen.be).

Hoe helpt Tree company jou met (online) participatie?