Met ‘Mortsel Bestuift’ betrekt de stad Mortsel haar inwoners bij het lokale beleid. Het traject ontstond in functie van het ontwikkelen van een participatievisie, het herzien van de rol van de adviesraden én het meerjarenplan 2020 – 2025.

De ambitie tot participatie gaat echter verder: met “#Ongehoord” en “Stadsterras” lanceerde de stad al twee nieuwe projecten op het online participatieplatform om burgers te informeren en te betrekken bij het lokale beleid.

Mortsel bestuift – stadsterras: welke namen geven we aan de twee nieuwe straten die zorgen voor een mooi en toegankelijk centrum?

Met ‘Stadsterras‘ geeft de stad Mortsel de burger inspraak bij het benoemen van 2 nieuw aangelegde straten. In de eerste fase stelden burgers mogelijke namen voor, waarna het college hieruit 5 duo’s van straatnamen selecteerde. In de tweede fase hadden de burgers via een online stemmenronde het finale zeggenschap over de toekomstige straatnamen!

De inwoners van Mortsel stelden maar liefst 42 mogelijke straatnamen voor. In de tweede fase zorgden 172 stemmen voor de finale keuze!

Wat vond de klant ervan?

“Deze eerste heel concrete ervaring zorgde voor goesting en de vraag naar meer is hiermee zeker aangewakkerd, bij de burger maar evenzeer politiek en binnen de organisatie van Stad Mortsel. Een eerste succes dat de weg vrij maakt voor verdere stappen in participatie op concrete projecten!”

Sarah Renaerts

Projectcoördinator lokaal bestuur Mortsel & Mortsel Bestuift

Jouw burgers of belanghebbenden betrekken?

Tree company begeleidt online participatie. Ontdek onze manier van werken en het Bpart participatieplatform via een vrijblijvende afspraak.​