Een klimaatneutraal Leuven: dat is de ambitie van ‘Leuven 2030’. Het project, dat op heel wat (inter-)nationale erkenning kan rekenen, zet zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst.

De toekomst van onze kinderen … daar gaat het eerst en vooral over. En ook zij hebben een stem die gehoord moet worden. Daarom startten we een campagne om alle Leuvense scholen te betrekken in het klimaatneutraal maken van onze stad!

Leuvens scholentraject

Via het Leuvens scholentraject wil Leuven 2030 alle Leuvense scholen, haar scholieren, ouders, directie en leerkrachten ondersteunen om toe te werken naar concrete klimaatneutrale acties, projecten en doelstellingen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Leuvense scholen deze tegen het einde van dit schooljaar neerpennen in een klimaatplan.

Op basis van dit plan kan het team van Leuven 2030 de scholen dan de komende jaren gericht ondersteunen in de klimaattransitie.

Hoe gaan we te werk?

Met het Heilig Hartinstituut (Heverlee) en Stroom startten we in november een proeftraject. Dit breiden we in februari uit met 13 extra scholen uit Leuven. Ook in enkele basisscholen starten we een proeftraject voor ouders.

Elke deelnemende school gaat op verschillende manieren aan de slag: via lesmomenten of interviews bedenken ze mogelijke acties voor het klimaatplan van hun school of de stad. Leerlingen kunnen ook individueel een idee uitwerken.

De voorstellen voor het klimaatplan worden per school ingediend op het online participatieplatform Bpart. Studenten en ouders kunnen er ook stemmen of reageren op voorstellen van anderen. Zo hebben scholen ook inzicht in de ideeën en acties van elkaar

De rol van het Bpart platform?

Het participatieplatform laat toe om ideeën van studenten te inventariseren en aan kruisbestuiving te doen tussen de verschillende scholen. Zo versterken we de ideeën en initiatieven van alle Leuvense studenten om onze stad mee klimaatneutraal te maken.

On- en offline methodieken versterken het project

Project: Leuven 2030, februari 2020

Van idee naar actie

Goede ideeën worden door Leuven 2030 ondersteund, zodat ze kunnen uitgroeien tot echte klimaatprojecten, waarop we volgend schooljaar verder inzetten.

Daarnaast kunnen leerkrachten begeleid worden om duurzaamheid mee in de les te verwerken via workshops.

Zelf aan de slag met online participatie?