In de corona-lente van 2020 startte Kapelle-op-den-Bos haar online participatieplatform “Kapelle Spreekt”. Zo kreeg de ambitie tot meer inspraak voor inwoners concreet vorm.

Het voorbije jaar bereikte de gemeente bijna de helft van haar inwoners met het platform, meer dan 10% van de volwassen inwoners maakte ook effectief een profiel aan op Kapelle Spreekt om zijn of haar stem te laten horen.

Ontdek wat Ilse Roelandt, Diensthoofd ICT en communicatie, vertelt over onze samenwerking of lees verder onder de video hoe Kapelle Spreekt net vorm kreeg!

Eenvoudig maar kwalitatief van start

De gemeente Kapelle-op-den-Bos besloot om zorgvuldig te starten. De eerste, meer laagdrempelige projecten creëerden zo een positieve energie tussen bestuur en burger.

Deze manier van opstart moedigen we aan bij lokale besturen die starten met (online) participatie: het laat alle stakeholders toe om de mogelijkheden én uitdagingen van online participatie te leren kennen.

Met “Drive-in Movies” en “Let’s Pimp It” maakten de inwoners voor het eerst kennis met het online participatieplatform. Het leidde tot een gezellige cinema-avond én tot een opgefleurde stationstunnel. Zo’n 10-tal kinderen pimpten na een ontwerpwedstrijd immers het treinstation in de gemeente!

Nadien volgden verschillende projecten die het bereik en de impact van het online participatieplatform uitbreidden:

  • Op zoek naar studeerplekken tijdens corona (Kapelle Studeert)
  • Het kiezen van een nieuwe straatnaam
  • Elke stap telt: samen beweegroutes in Kapelle-op-den-Bos uitwerken (ter ondersteuning van 10 000 stappen, het Project van het Vlaams Instituut Gezond Leven)

Ondersteuning van burgerinitiatieven

In het najaar van 2020 viel een andere aanvraag in de bus: één van de inwoners van Kapelle-op-den-Bos trok het burgerinitiatief Kapelle Kerstdorp op gang. De gemeente besloot het online participatieplatform ten dienste te stellen van dit burgerinitiatief.

Mede dankzij de kracht van Kapelle Spreekt zorgde het burgerinitiatief voor een warme gemeente tijdens de kerstdagen: 40 inwoners bouwden mee aan Kapelle Kerstdorp, en ook de gemeente stak haar gebouwen in een kerstjasje. Daarnaast werden initiatieven zoals de Warmste Week extra in de kijker gezet.

Online participatie rond mobiliteit

Het jaar 2021 kondigt zich in Kapelle-op-den-Bos aan als een intensief jaar op het vlak van mobiliteit. Dankzij Kapelle Spreekt informeerde en betrok het lokaal bestuur haar inwoners bij de plannen.

Samen veilig naar school

Rond twee schoolomgevingen werd het project “veilig naar school” uitgewerkt. Op het online participatieplatform ontdekken ouders, buurtbewoners en andere stakeholders de initiële plannen.

Na het bekijken van de (digitale) toelichting (via live-stream of opname), konden zij zowel vragen stellen als reacties indienen. De gemeente analyseerde alle bijdragen en publiceerde nadien haar aanpassingen aan de plannen en de veelgestelde vragen.

Heraanleg marktplein

Het centrale plein van de gemeente is aan opfrissing toe. De ambitie is om een bereikbare en veilige omgeving te creëren, met aandacht voor duurzame, groene en ontharde pleinen.

Via het online participatieplatform kunnen inwoners zich informeren over het voortraject en de visie, reacties plaatsen op het circulatieplan en ideeën delen voor de nieuwe pleinen.

Infopagina wegenwerken

Het Bpart participatieplatform laat ook toe om een volledig informatief project te publiceren. Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos maakt hier gebruik van om inwoners te informeren over de uitvoering van wegenwerken.

In de voorbereiding ontdekken de inwoners de verschillende fasen, omleidingen en algemene visie. Tijdens de werken ontdekken zij hier de belangrijkste updates!

Starten met jouw online participatieplatform?

Ontdek de mogelijkheden om ook jouw burgers beter te informeren en te betrekken bij de beleidsvorming.

Meer inspiratie?