Een tram voor Neder-Over-Heembeek

Een nieuwe tram zal het stadscentrum van Brussel (Rogier) verbinden met Neder-Over-Heembeek. Deze nieuwe tram zal onderweg stoppen bij een heel aantal bedrijven, winkels en publieke plaatsen.

Zowel tijdens de impactstudie (2018-2019) als de aanlegstudie (2019-2020) wordt sterk ingezet op participatie: voor het eerst in het Brussels Gewest wordt een burgerpanel van inwoners, lokale verenigingen en handelaars betrokken. Dit burgerpanel wordt aangevuld met verschillende, informatieve  bijeenkomsten.

Online verkiezing van een burgerpanel

Vanuit het online participatieplatform “Faire BXL Samen” informeert de stad haar inwoners over het project. De inhoud en focus van het platform verandert afhankelijk van de exacte fase. Tijdens de aanlegstudie stelt de stad een burgerpanel samen: via het online platform konden alle geïnteresseerden zich kandidaat stellen.

63 personen stelden zich kandidaat voor het panel om inwoners, economische actoren of verenigingen te vertegenwoordigen. Gedurende een drietal weken konden vervolgens alle inwoners hun stem uitbrengen, om zo de 8 vertegenwoordigers te kiezen. Dit panel maakt na stemming deel uit van het projectteam van “een tram voor NOH”.

Een innovatieve en participatieve selectieprocedure

Inwoners van Neder-Over-Heembeek krijgen niet alleen stem in de aanleg van een tram via een burgerpanel, ze krijgen via het online platform “Faire BXL Samen” ook een stem in de samenstelling van dit panel.

Samen voor “een tram in NOH”

8 burgers hebben vanaf nu hun zitje aan tafel en vertegenwoordigen burgers, verenigingen en economische actoren. Zij werden met 950 stemmen verkozen uit 63 ingediende kandidaturen. Vanaf 15 juli 2020 maken zij deel uit van het projectteam “een tram voor NOH”.

Wat vond de klant ervan?

“Het aantal en de kwaliteit van elk van de kandidaturen voor het burgerpanel en het hoge aantal uitgebrachte stemmen via het online participatieplatform zijn uiterst bemoedigende resultaten voor de voortzetting van het participatieve proces van dit project.” –

Ilse Taildeman

kabinetsmedewerker burgerparticipatie stad Brussel