Chat it

Met onze mobile first webapplicatie laat je burgers input geven door middel van een dialoog waarbij meerkeuze en vrije antwoorden afwisselen met beelden, geluid, … alsof je in een echte conversatie zit zoals whatsapp.

Het is een leuke, nieuwe en eenvoudige manier voor burgers en specifiek jongeren om hun kijk te delen met organisaties of overheden.

Een nieuwe manier om burgers te informeren, te bevragen en te betrekken

Smartphone wordt altijd maar belangrijker. We zien dat bij participatieprojecten dit veel meer dan de helft van de gebruikers zijn die op hun gsm deelnemen. De interface die mensen daar het meeste gebruiken is converseren in chat. Zeker voor jongeren is dit de belangrijkste omgeving waar zij in interageren. Of het nu Whatsapp, Tiktok of Instagram is, allemaal hebben ze een berichtensysteem. In ‘Chat it’ gebruiken we die interface nu om informatie te geven, te bevragen of input te verzamelen. 

Allerlei vormen

De gebruiker gaat in gesprek met jouw organisatie of project of je kan ook met personages/persona’s werken. In de conversatie stel je vragen en kan de gebruiker reageren. Zoals bij een whatsapp-conversatie kan je afwisselen tussen tekst, foto’s, video, audio-fragmenten, emoticons,… Zo hou je het boeiend en interactief voor de gebruiker. Ondertussen verzamel je informatie, ideeën en antwoorden van de gebruiker. Maar je kan de gebruiker ook informeren op een interactieve manier (zoals ook chatbots doen).

Eenvoudig op te zetten

We hebben de stap gezet hiervoor naar een tool te werken waarbij je op een eenvoudige manier de vragen en reacties kan opzetten. Zo is dit systeem nu breed toepasbaar in onze participatietrajecten. We bekijken graag met jou hoe dit ook voor jouw project een meerwaarde kan bieden.

EDUbox migratie

Voor EDUbox Migratie (een educatief concept van VRT NWS om jongeren uit het secundair onderwijs te laten kennismaken met een bepaald maatschappelijk thema) laten we leerlingen kennismaken met migratieverhalen, om zo het gesprek in de klas te starten.

Aan de hand van Chat It maken leerlingen gaandeweg kennis met Rose uit Ghana, João uit Portugal of Borys uit Oekraïne. Door als leerling zelf te kunnen chatten met deze personen, blijven we dicht bij de leefwereld van jongeren en leren ze op een (inter)actieve manier bij. Zo komen ze enkele dilemma’s tegen die hen doet stilstaan bij de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden tijdens hun leven. 

We presenteren echte verhalen, en zetten die kracht bij door gebruik te maken van foto’s, geluidsfragmenten en video’s van onze personages. Leerlingen kunnen antwoorden via vaste keuzemogelijkheden, maar kunnen op sommige plaatsen ook vrije antwoorden typen. Zo creëren we een echt gesprek.